Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä. Sanalliseen muotoon kirjoitettu kuntastrategia kannattaa avata visuaalisemmin helpommin ymmärrettävään esitystapaan. Tässä auttaa ...


Pro Economica - Pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu

Pro Economica on pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu, jolla on tyytyväinen asiakaskunta. Asiakastyytyväisyys perustuu vahvaan yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Kun yhdistämme pitkän toimialakokemuksemme asiakkaidemme näkemyksiin, tuotamme aitoja hyötyjä, joilla on merkitystä asiakkaamme liiketoiminnalle. 

Lue lisää...


Kuntamalli ja maakuntamalli - Kuntatalouden tuotteistettu kokonaisratkaisu

Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien maakuntien elinehto.

Lue lisää...