Kunta on monitahoinen palvelutuottaja, jonka pitäisi ohjata tiukkaa taloutta eri järjestelmistä tuotetulla datalla. Pelkkä taloushallinto ja budjettiseuranta eivät enää riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kokonaistoiminnan sisällöstä, kustannuksista ja päätösten vaikutuksista talouteen. Dataa on paljon, mutta  miten yhdistetään vertailukelpoinen data, kun toimintaa ja kannattavuutta johdetaan eri mittareilla ja palveluja tuotetaan monelle taholle?

 

Tutustu CGI:n ratkaisuihin


Kuntamalli ja maakuntamalli - Kuntatalouden tuotteistettu kokonaisratkaisu

Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien maakuntien elinehto.

Lue lisää...


Pro Economica - Pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu

Pro Economica on pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu, jolla on tyytyväinen asiakaskunta. Asiakastyytyväisyys perustuu vahvaan yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Kun yhdistämme pitkän toimialakokemuksemme asiakkaidemme näkemyksiin, tuotamme aitoja hyötyjä, joilla on merkitystä asiakkaamme liiketoiminnalle. 

Lue lisää...