Helsinki, 17.04.2019 - IT-palveluyhtiö CGI toimittaa Vantaan kaupungin varhaiskasvatukselle CGI Vesa -ratkaisun, joka helpottaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden, lasten ja vanhempien yhteisiä arjen toimintoja.
Helsinki, 27.11.2019 - Kaikki Suomen alakoululaiset saavat käyttöönsä ilmaiseksi ladattavan Spoofy-pelin, joka valmentaa heitä suojautumaan mm. nettikiusaamiselta ja huijausviesteiltä.

Tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuus perustuu jatkossa kunnan kykyyn tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. Sivistystoimessa ja varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa lasten, nuorten ja vanhempien arjen sujuvoittamista niin, että varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat sellaisen jatkumon, joka täyttää kunnan sivistystoimelle ja varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet ja tukee lasten ja nuorten kasvua sekä aikuisten vanhemmuutta.

Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennetussa sivistystoimen ekosysteemin ytimessä ovat varhaiskasvatus ja oppilashallinto, jotka tukevat arkea ja elinkaarta vauvasta toisen asteen opiskelijaksi. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja vanhempien väliseen viestintään, ennakoivaan ohjaamiseen, tukeen ja vahvaan vuorovaikutukseen rakentuva kokonaisratkaisu on eri toiminnoista koostuva, modulaarinen kokonaisuus, jossa sähköiset asiointipalvelut ovat pääosassa – lapsen ja nuoren parhaaksi.

sivistystoimi-rakenne-