Tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuus perustuu jatkossa kunnan kykyyn tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. Sivistystoimessa ja varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa lasten, nuorten ja vanhempien arjen sujuvoittamista niin, että varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat sellaisen jatkumon, joka täyttää kunnan sivistystoimelle ja varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet ja tukee lasten ja nuorten kasvua sekä aikuisten vanhemmuutta.

Rakennamme parhaillaan sivistystoimen ekosysteemiä yhdessä eri toimijoiden kanssa, jossa varhaiskasvatus ja oppilashallinto ovat ekosysteemin ytimenä tukien käytännön arkea ja elinkaarta vauvasta toisen asteen opiskelijaksi. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja vanhempien väliseen viestintään, ennakoivaan ohjaamiseen, tukeen ja vahvaan vuorovaikutukseen rakentuva kokonaisratkaisu on eri toiminnoista koostuva, modulaarinen kokonaisuus, jossa sähköiset asiointipalvelut ovat pääosassa – lapsen ja nuoren parhaaksi.

sivistystoimi-rakenne-