Aluesuunnittelu eli kaavoitus on jatkuva ja monimutkainen kehittämisprosessi. Hallinnon tehtävä on johtaa aluekehittämistä sovittamalla yhteen eri tahojen asettamia tavoitteita ja huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Suomessa kaavoitus on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena jo 50 vuotta. Muutoksen jähmeyteen vaikuttaa ainakin maankäyttöä ja rakentamista ...

 

CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan

CGI CitySuite on uudenlainen pilvipalvelualusta kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan toteuttamiseen.

Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisussamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään.

Uudistetut sovellukset tulevat käyttöön vaiheittain. Käyttöönotto on helppoa ja joustavaa. 

208 kuntaa Suomessa käyttää CGI:n ratkaisuja kunta- ja kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Lue lisää CitySuitesta

CitySuite-ratkaisukuva

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonnan tehtävänä on erilaisten määräysten ja lupien valvonta. Rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli osana laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön kehitystä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus sekä kiinteistön muodostus luovat perustan kunnan kestävälle kehitykselle. Kaupunkisuunnittelu on käytännössä kuntien maankäytön, rakennusten sijoituksen ja toimintojen suunnittelua. Sillä on merkittävä tehtävä elinvoimaisen ja kestävän kunnan rakentamisessa.

Lue lisää

  

Ympäristövalvonta ja kiertotalous

Kunnan ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Tehtävää säädellään useilta tahoilta ja useilla eri lailla. Toimiva ympäristövalvonta ja kiertotalous ovat kunnan elinvoiman kivijalka.

Lue lisää

Maa- ja infraomaisuus

Maaomaisuudella on keskeinen rooli kunnan taloudessa ja kehittämisessä. Kunnan rakentuminen ja suunnittelu edellyttävät tietoa siitä, millaista maaomaisuutta on käytettävissä rakentamiseen ja sitä kautta palvelujen kehittämiseen.

Lue lisää

Smart City Academy

Uusi Smart City Academy on ilmainen verkkokoulu kuntapäättäjille. Kursseillamme opit ymmärtämään digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.