Aluesuunnittelu eli kaavoitus on jatkuva ja monimutkainen kehittämisprosessi. Hallinnon tehtävä on johtaa aluekehittämistä sovittamalla yhteen eri tahojen asettamia tavoitteita ja huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Suomessa kaavoitus on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena jo 50 vuotta. Muutoksen jähmeyteen vaikuttaa ainakin maankäyttöä ja rakentamista ...
Kaarinan kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu ottivat käyttöön CGI:n rakennusvalvonnan KuntaNet-ohjelmiston pilvipalveluna. Ratkaisu tehostaa rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa sekä helpottaa rakennusvalvonta-asioiden, erilaisten lupien ja ilmoitusten käsittelyprosessia. Pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmän käytön ajasta ja paikasta riippumatta, joten etä- ja kenttätyö sujuu erityistilanteissakin. ...

 

CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan

CGI CitySuite on uudenlainen pilvipalvelualusta kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan toteuttamiseen.

Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisussamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään.

Uudistetut sovellukset tulevat käyttöön vaiheittain. Käyttöönotto on helppoa ja joustavaa. 

208 kuntaa Suomessa käyttää CGI:n ratkaisuja kunta- ja kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Lue lisää CitySuitesta

CitySuite-ratkaisukuva

    

building inspection

Rakennusvalvonnan tehtävänä on erilaisten määräysten ja lupien valvonta

Kuntien rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jota ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kunnan on hallittava valtava tietomäärä, mutta toisaalta kerättävä eri tietolähteistä valvontaan tarvittava data yhteen. Kunnan väestömuutokset vaikuttavat siihen, että tieto muuttuu jatkuvasti. Tarvitaan siis ratkaisut, joilla valvonta, mutta myös asukkaiden palvelu ja asiointi ovat sujuvia.

Lue lisää

  

municipalities-city-planning-medium-image

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus luovat perustan kunnan kestävälle kehitykselle

Kaupunkisuunnittelua varten tarvitaan tietoa nykyisestä väestöstä ja tulevaisuudessa kunnassa oletettavasti asuvasta väestöstä. Nykyväestö ja sen muuttotiedot saadaan CGI:n väestörekisteriratkaisuista. Tulevaisuuden kuvaa, jota kutsutaan muun muassa maankäytön toteutussuunnitelmaksi, voidaan rakentaa monipuolisilla paikkatietoratkaisuilla, joita kehitämme yhteistyössä kanssanne.

Lue lisää

   

municipalities-environment-nature-medium-image

Hyvä ympäristö ja luonto on kunnan elinkelpoisuuden kivijalka

Ympäristön suunnittelun ja seurannan ratkaisumme tukee kuntien ja kaupunkien ympäristövalvonnan prosesseja. Ratkaisu tuotetaan pilvipalveluna ja soveltuu näin erityisen hyvin seudullisen ympäristövalvonnan työkaluksi. Se soveltuu toki myös yksittäisen kunnan ja kaupungin ympäristöasioiden käsittelyyn. Ympäristön kannalta valvonnan tehostuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää

   

municipalities-habitation-medium-image

Toimiva asuminen ja riittävä asuntorakentaminen turvaavat kuntien ja kaupunkien vetovoiman ja kilpailukyvyn

Asuminen ja siihen liittyvät palvelut ovat kunnan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisen kannalta olennaisia asioita. Riittävä asuntorakentaminen ja kaavoitus takaa sen, että kunnat ja kaupungit saavat lisää asukkaita. Asukkaat arvostavat tasavertaisia asumiseen liittyviä palveluja sekä ympäristöystävällisyyttä. Kunta tarvitsee tietoa väestömuutoksista, toimivat ratkaisut jätehuoltoon ja sähköiset palvelut muun muassa rakennuslupien hakemiseen.

 

Sähköinen asiointi tuo kustannustehokkuutta kuntien asiointiin

Sähköinen asiointi on toisen sukupolven pilvestä tarjottava asiointipalvelu ja se perustuu asioijan vahvaan tunnistautumiseen, jonka jälkeen asiakkaalle voidaan näyttää kaikki viranomaisrekisterissä olevat tiedot esimerkiksi osoitteet, rakennukset ja kiinteistöt. Käyttäjän ei tarvitse syöttää tietojansa palveluun uudestaan. Asioinnista tehdään helppokäyttöinen ja opastava, joka johdattaa asiakkaan askel kerrallaan eteenpäin. Palvelumuotoilun avulla asioinnista saadaan asiakkaalle helppoa ja houkuttelevaa. Viranomainen saa tarvitsemansa päätöksen tekoon vaikuttavat tiedot.

Lue lisää

  

municipalities-mobile-service-medium-image