CGI tarjoaa palveluita tulevaisuuden kaupungeille ja kaupunkilaisille. Katso esimerkkejä, miten Helsingin kaupunki on aloittanut matkansa kohti älykästä kaupunkia.
CGI automatisoi Tampereen maaomaisuuden ja kiinteistöjen hallintaa – Kiila ohjaa 40 miljoonan euron vuokratoimintaa ja vähentää turhaa hallintotyötä.

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on erilaisten määräysten ja lupien valvonta

Kuntien rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jota ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kunnan on hallittava valtava tietomäärä, mutta toisaalta kerättävä eri tietolähteistä valvontaan tarvittava data yhteen. Kunnan väestömuutokset vaikuttavat siihen, että tieto muuttuu jatkuvasti. Tarvitaan siis ratkaisut, joilla valvonta, mutta myös asukkaiden palvelu ja asiointi ovat sujuvia.

Rakennusvalvonnan ratkaisumme tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa (päätöksenteko, laskutus, seuranta ja tilastointi) ja helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa) käsittelyprosesseja. Lue lisää...

 

municipalities-construction-medium-image

 

 

municipalities-city-planning-medium-image

 

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus luovat perustan kunnan kestävälle kehitykselle

Kaupunkisuunnittelua varten tarvitaan tietoa nykyisestä väestöstä ja tulevaisuudessa kunnassa oletettavasti asuvasta väestöstä. Nykyväestö ja sen muuttotiedot saadaan CGI:n väestörekisteriratkaisuista. Tulevaisuuden kuvaa, jota kutsutaan muun muassa maankäytön toteutussuunnitelmaksi, voidaan rakentaa monipuolisilla paikkatietoratkaisuilla, joita kehitämme yhteistyössä kanssanne.

 

 

Hyvä ympäristö ja luonto on kunnan elinkelpoisuuden kivijalka

Facta Ympäristö tukee kuntien ja kaupunkien ympäristövalvonnan prosesseja sekä toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Ratkaisu tuotetaan pilvipalveluna ja soveltuu näin erityisen hyvin seudullisen ympäristövalvonnan työkaluksi. Se soveltuu toki myös yksittäisen kunnan ja kaupungin ympäristöasioiden käsittelyyn. Ympäristön kannalta valvonnan tehostuminen on ensiarvoisen tärkeää. Lue lisää...

 

 

municipalities-environment-nature-medium-image

 

 

municipalities-habitation-medium-image

 

 

Toimiva asuminen ja riittävä asuntorakentaminen turvaavat kuntien ja kaupunkien vetovoiman ja kilpailukyvyn

Asuminen ja siihen liittyvät palvelut ovat kunnan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisen kannalta olennaisia asioita. Riittävä asuntorakentaminen ja kaavoitus takaa sen, että kunnat ja kaupungit saavat lisää asukkaita. Asukkaat arvostavat tasavertaisia asumiseen liittyviä palveluja sekä ympäristöystävällisyyttä. Kunta tarvitsee tietoa väestömuutoksista, toimivat ratkaisut jätehuoltoon ja sähköiset palvelut muun muassa rakennuslupien hakemiseen.

Sähköinen asiointi tuo kustannustehokkuutta kuntien asiointiin

Sähköinen asiointi on toisen sukupolven pilvestä tarjottava asiointipalvelu ja se perustuu asioijan vahvaan tunnistautumiseen, jonka jälkeen asiakkaalle voidaan näyttää kaikki viranomaisrekisterissä olevat tiedot esimerkiksi osoitteet, rakennukset ja kiinteistöt. Käyttäjän ei tarvitse syöttää tietojansa palveluun uudestaan. Asioinnista tehdään helppokäyttöinen ja opastava, joka johdattaa asiakkaan askel kerrallaan eteenpäin. Palvelumuotoilun avulla asioinnista saadaan asiakkaalle helppoa ja houkuttelevaa. Viranomainen saa tarvitsemansa päätöksen tekoon vaikuttavat tiedot. Lue lisää...

municipalities-mobile-service-medium-image