Miten tieto saadaan liikkumaan ketterämmin kunnissa? Lue Anna-Maija Moilasen blogi siitä, miten tiedolla johtamisella voidaan lisätä kuntien päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä. Sanalliseen muotoon kirjoitettu kuntastrategia kannattaa avata visuaalisemmin helpommin ymmärrettävään esitystapaan. Tässä auttaa ...

 

Tiedolla johtamisen kysyntä on lisääntynyt datan hyödyntämisen merkityksen kasvaessa organisaation kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tarjolla on runsaasti eri lähteistä kerättyä tietoa asukkaiden paremmin palvelemiseksi ja toimintojen kehittämiseksi tulevaisuuden kunnaksi. 
Hallintopalveluilla luodaan edellytykset kuntien tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan. Tuemme kuntien hallintoa taloushallinnon, henkilöstönohjauksen ja keskitetyn ruokahuollon ratkaisuilla. 

 

Tarjoamme tiedolla johtamisen tueksi monipuolista osaamista tietotarpeen tunnistamisessa, tiedon keräämisessä ja datan laadun arvioinnissa. Luomme visuaalisia ja helppolukuisia raportteja ja autamme tiedolla johtamisen jalkautuksessa läpi organisaation. Tarvitaan riittävä määrän laadukasta dataa, jotta voidaan katsoa miltä tulevaisuus näyttää.

Tiedolla johtamisessa on tärkeää tunnistaa mitä asioita halutaan mitata ja mitkä tekijät vaikuttavat tulosten taustalla. Koska päätöksiä tehdään enenevissä määrin faktatietoon perustuen, on tiedolla johtaminen koko organisaation tapa toimia.

Ammattilaisemme auttavat löytämään omaan organisaatioonne parhaiten soveltuvat tiedolla johtamisen käytännöt ja teknologiaratkaisut. Toimimme organisaatioiden kumppanina koko digitaalisen matkan ideasta toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen kohti entistä edistyneempiä ratkaisuja.

1. Visualisoidaan ja kirkastetaan kuntastrategia. Digistrategia ja -roadmap otetaan osaksi kuntastrategiaa ja siten johtamisen välineeksi.

 

2. Tutustutaan digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja innovoidaan niiden hyödyntämistä omassa toiminnassa.

 

3. Kehitetään ja otetaan uusia ratkaisuja käyttöön strategian ja digiroadmapin mukaisesti ketterillä menetelmillä ja yhdessä pienin askelin.

 

CGI on virallinen Tietojohtaminen ry:n kumppani.

Kuntastrategia