Historiallisen maakuntauudistuksen on tarkoitus tapahtua vuonna 2020. Kunnat joutuvat silloin hakemaan uutta identiteettiä itselleen, kun puolet toiminnoista siirtyy maakuntakeskuksiin.  Miten tämä vaikuttaa nykyisiin tietojärjestelmiin, taloushallintoon ja erityisesti Pro Economicaan?
Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä. Sanalliseen muotoon kirjoitettu kuntastrategia kannattaa avata visuaalisemmin helpommin ymmärrettävään esitystapaan. Tässä auttaa ...