Miten tieto saadaan liikkumaan ketterämmin kunnissa? Lue Anna-Maija Moilasen blogi siitä, miten tiedolla johtamisella voidaan lisätä kuntien päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä. Sanalliseen muotoon kirjoitettu kuntastrategia kannattaa avata visuaalisemmin helpommin ymmärrettävään esitystapaan. Tässä auttaa ...

Tiedolla johtamisen kysyntä on lisääntynyt datan hyödyntämisen merkityksen kasvaessa. Tarjolla on runsaasti eri lähteistä kerättyä tietoa asukkaiden paremmin palvelemiseksi ja toimintojen kehittämiseksi kohti tulevaisuuden kuntaa. 

Tarjoamme tiedolla johtamisen tueksi monipuolista osaamista tietotarpeen tunnistamisessa, tiedon keräämisessä ja datan laadun arvioinnissa. Luomme visuaalisia ja helppolukuisia raportteja ja autamme tiedolla johtamisen jalkautuksessa läpi organisaation. Tarvitaan riittävä määrän laadukasta dataa, jotta voidaan katsoa miltä tulevaisuus näyttää.

Tiedolla johtamisessa on tärkeää tunnistaa, mitä asioita halutaan mitata ja mitkä tekijät vaikuttavat tulosten taustalla. Koska päätöksiä tehdään enenevissä määrin faktatietoon perustuen, on tiedolla johtaminen koko organisaation tapa toimia.

CGI on virallinen Tietojohtaminen ry:n kumppani.

 

 

 

Uutta! CGI Kuntapulssi - valmis ratkaisu tiedolla johtamiseen

CGI Kuntapulssi on tuotteistettu raportointiratkaisu, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Automaattisesti päivittyvät talouden, henkilöstön ja väestötiedon mittarit helpottavat kaupungin ylimmän johdon ja yksiköiden esimiesten arkea. Nämä mittarit jokainen kunta tarvitsee!

Lue lisää Kuntapulssista

  

Transaction Data Analytics

 

 

Strategiakonsultointi ja digistrategian kirkastaminen 

  1. Visualisoidaan ja kirkastetaan kuntastrategia. Digistrategia ja -roadmap otetaan osaksi kuntastrategiaa ja siten johtamisen välineeksi.
  2. Tutustutaan digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja innovoidaan niiden hyödyntämistä omassa toiminnassa.
  3. Kehitetään ja otetaan uusia ratkaisuja käyttöön strategian ja digiroadmapin mukaisesti ketterillä menetelmillä ja yhdessä pienin askelin.

Ammattilaisemme auttavat löytämään omaan organisaatioonne parhaiten soveltuvat tiedolla johtamisen käytännöt ja teknologiaratkaisut. Toimimme organisaatioiden kumppanina koko digitaalisen matkan ideasta toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen kohti entistä edistyneempiä ratkaisuja.

Ota yhteyttä

Kuntastrategia

  

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa, oikealla osaamisella, oikeaan aikaan. CGI:n HR-palvelut tehostavat toimintaa, tukevat tasapuolista esimiestyötä ja luovat perustan erinomaiselle työntekijäkokemukselle. Pitkä historiamme henkilöstöhallinnon ratkaisujen toimittamisessa sekä kehittämisessä edesauttaa asiakkaitamme operatiivisten toimenpiteiden virtaviivaistamisessa ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Lue lisää

Taloudenohjaus

Kunta on monitahoinen palvelutuottaja, jonka pitäisi ohjata tiukkaa taloutta eri järjestelmistä tuotetulla datalla. Pelkkä taloushallinto ja budjettiseuranta eivät enää riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kokonaistoiminnan sisällöstä, kustannuksista ja päätösten vaikutuksista talouteen. Dataa on paljon, mutta miten yhdistetään vertailukelpoinen data, kun toimintaa ja kannattavuutta johdetaan eri mittareilla ja palveluja tuotetaan monelle taholle?

Lue lisää

Ruokapalvelut

Ruokapalveluammattilaisten kanssa kehitetty ruokapalvelujen toiminnanohjausratkaisumme Aromi tukee ruuanvalmistusta toimialan erityistarpeet huomioiden. Aromi kattaa kaikki ruokapalvelun prosessit myynnistä toimitukseen, raaka-aineiden tilauksista tuotantoon ja ruokatietojen julkaisuun ruokailijalle. Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu ovat meille erittäin tärkeitä arvoja. 

Lue lisää

   

Kuinka mittaat kuntastrategiaasi?

Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä.

Lue lisää

Tuoko tarvittavan tiedon tuottaminen tuskaa?

Kuntatietohankkeen tavoitteena on nopeuttaa taloustiedon tuottamista sekä varmistaa ja parantaa tiedon laatua ja vertailukelpoisuutta. Se yksinkertaistaa kuntien tiedonantotaakkaa ja helpottaa taloudesta vastaavien virkamiesten ja johdon päivittäistä työtä.

Lue lisää

Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon

Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin.

Lue lisää