Helsinki, 17.04.2019 - IT-palveluyhtiö CGI toimittaa Vantaan kaupungin varhaiskasvatukselle CGI Vesa -ratkaisun, joka helpottaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden, lasten ja vanhempien yhteisiä arjen toimintoja. Järjestelmä automatisoi perinteisiä manuaalityövaiheita ja parantaa tiedonkulkua asiakkaiden ja varhaiskasvatuksen välillä.  
Miten kunta voi uudistaa toimintatapojaan ennakkoluulottomasti? Lue kehitysjohtaja Juha Ruokarin blogi alustataloudesta kuntien kasvun moottorina.

 

 

Tulevaisuuden kuntaa johdetaan tiedolla

 

Kuntien on kehitettävä kuntalaisten palvelutarpeita tukeva uudenlainen palveluverkosto, joka mukautuu tarpeiden mukaan sekä uudistaa toimintatapoja hyödyntäen älykkäitä, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita itsepalveluja. Ratkaisumme ja palvelumme ovat osa kaikkien suomalaisten päivittäistä arkea eri elämänalueilla kaikkialla Suomessa.

 

Tiedolla johtamisen kysyntä on lisääntynyt datan hyödyntämisen merkityksen kasvaessa organisaation kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tarjolla on runsaasti eri lähteistä kerättyä tietoa asukkaiden paremmin palvelemiseksi ja toimintojen kehittämiseksi tulevaisuuden kunnaksi. Me CGI:llä tunnemme kunta-alan ja tarjoamme kunta-johdon tueksi monipuolista osaamista tietotarpeen tunnistamisessa, tiedon keräämisessä ja datan laadun arvioinnissa.

 

Lue lisää hallinnon ja johtamisen sivuilta.

 

cgi-lahellasi-kunnat