Helsinki, 17.04.2019 - IT-palveluyhtiö CGI toimittaa Vantaan kaupungin varhaiskasvatukselle CGI Vesa -ratkaisun, joka helpottaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden, lasten ja vanhempien yhteisiä arjen toimintoja. Järjestelmä automatisoi perinteisiä manuaalityövaiheita ja parantaa tiedonkulkua asiakkaiden ja varhaiskasvatuksen välillä.  
Tulevaisuuden menestyvä kunta on palveluiden alusta ja mahdollistaja. CGI:n kuntatoimialan johtaja Pauli Päivärinta kertoo, miten kunta menestyy asiakaskokemukseen panostamalla ja digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä.

 

 

Kuntien identiteetti muuttuu ja sitä on mahdollista uudistaa käynnissä olevan rakennemuutoksen keskellä.

 

Kuntien on kehitettävä kuntalaisten palvelutarpeita tukeva uudenlainen palveluverkosto, joka mukautuu tarpeiden mukaan sekä uudistaa toimintatapoja hyödyntäen älykkäitä, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita itsepalveluja.

Ratkaisumme ja palvelumme ovat osa kaikkien suomalaisten päivittäistä arkea eri elämänalueilla kaikkialla Suomessa.

cgi-lahellasi-kunnat