cgi-hr-yhteisollinen-tyovuorosuunnittelu.jpg

Johda henkilöstösi tuottavuutta ja hyvinvointia 

Henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Hyvä johtaminen luo tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Huono johtaminen tai esimiestyö voi puolestaan näkyä esimerkiksi sairauspoissaoloina ja huonona työilmapiirinä. Työntekijät voivat kokea riittämättöyyden tunteita ja uupumusta. Jos henkilöstö voi hyvin, niin se näkyy suoriutumisessa ja sitä kautta myös yrityksen tuloksessa.

Autamme organisaatiotasi henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Tuodaan henkilöstö yhdessä kiinteäksi osaksi strategiaanne. Voimme johtaa henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja mittarit liiketoimintastrategiasta käsin tai tuoda henkilöstöjohtamisen mukaan jo strategian laatimisvaiheessa ja näin kiinteäksi osaksi liiketoimintastrategiaanne.

 

Työntekijät

Esimerkkejä henkilöstöjohtamisen konsultointipalveluistamme

  • Tukea strategiseen päätöksentekoon
  • Henkilöstöjohtamisen tai HR:n toiminnan nykytilan kartoitus ja vision määrittely
  • Työvoiman ja muiden resurssien kustannusten sekä hyötyjen analysointi
  • Johdon mittarit ja johtamismalli
  • Tukea henkilöstöjohtamisen toimintamallien ja prosessien kehittämiseen, kuten työvoimanhallinta, rekrytointi, työntekijäkokemus, työhyvinvointi tai osaamisen kehittäminen
  • Muutoshankkeiden suunnittelu, organisointi ja muutoksenjohtaminen
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen

 

Kaikki konsultointipalvelumme

Olemme yksi maailman johtavista IT-palvelujen ja liiketoiminnan konsultointia harjoittavista yrityksistä. Toimintamme kulmakiviä ovat paikallisuus, säännösten ja vaatimusten tuntemus sekä laaja toimialaosaaminen.

Asiantuntijamme auttavat toimintojen kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä eri toimialoilla, organisaation eri tasoilla huomioiden koko henkilöstön. 

Tutustu konsultointipalveluihimme

Data ja analytiikka

Henkilöstöjohtamisen konsultointi

IT-infrastruktuuripalvelut

Ketterien menetelmien konsultointi

Kyberturvallisuuden konsultointi

Tutustu toimialaosaamiseemme

Energia ja vesi

Kauppa

Kunnat

Liikenne ja logistiikka

Pankki

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Telecom ja media

Teollisuus

Vakuutus

Valtio

 

  

it outsourcing innovation and improvement business meeting people

 

Ymmärrämme tulevaisuuden työelämän henkilöstöjohtamisen tarpeet

Olemme tehneet laajan tutkimuksen työn murroksesta Suomessa, ymmärtääksemme työn tulevaisuutta ja sen merkitystä henkilöstöjohtamiseen paremmin. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kuva tulevaisuuden työelämästä sekä organisaatioiden että työntekijöiden näkökulmista. Tutkimukseen on osallistunut 1 000 suomalaista työssä käyvää henkilöä ja 36 yrityspäättäjää 30 eri organisaatiosta.

Tulemme mielellämme esittelemään tutkimustuloksia tarkemmin yrityksellenne. 

Lue lisää

 

Henna Ahtola
henna.ahtola@cgi.com
+358 40 521 1068