Selvitimme työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia laajasti. Keskustelu työn tulevaisuudesta on painottunut tyypillisesti pelkästään uhkakuviin ja yleensä vain jommankumman osapuolen – työntekijöiden tai työnantajien –näkemyksiin, mutta halusimme sukeltaa syvemmin aiheeseen.

Johda henkilöstösi tuottavuutta ja hyvinvointia 

Henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Hyvä henkilöstöjohtaminen luo tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Huono johtaminen tai esimiestyö voi puolestaan näkyä esimerkiksi sairauspoissaoloina ja huonona työilmapiirinä. Työntekijät voivat kokea riittämättöyyden tunteita ja uupumusta. Jos henkilöstö voi hyvin, niin se näkyy suoriutumisessa ja sitä kautta myös yrityksen tuloksessa.

Autamme organisaatiotasi henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Tuodaan henkilöstö yhdessä kiinteäksi osaksi strategiaanne ja katsotaan henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja mittarit kuntoon.

 

cgi-hr-yhteisollinen-tyovuorosuunnittelu.jpg

 

Esimerkkejä henkilöstöjohtamisen konsultointipalveluistamme

  • Tukea strategiseen päätöksentekoon
  • Henkilöstöjohtamisen tai HR:n toiminnan nykytilan kartoitus ja vision määrittely
  • Työvoiman ja muiden resurssien kustannusten sekä hyötyjen analysointi
  • Johdon mittarit ja johtamismalli
  • Tukea henkilöstöjohtamisen toimintamallien ja prosessien kehittämiseen, kuten työvoimanhallinta, rekrytointi, työntekijäkokemus, työhyvinvointi tai osaamisen kehittäminen
  • Muutoshankkeiden suunnittelu, organisointi ja muutoksenjohtaminen
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen

  

 

Työntekijät

  

Työn murros tekee työntekijästä kuninkaan

Kun työntekijästä tulee tulevaisuuden työelämän kuningas, organisaatioiden on panostettava entistä enemmän työntekijäkokemukseen. Näin kertoo muun muassa CGI:n Työn murros Suomessa -tutkimustulokset. Henna Ahtola avaa havaintoja lisää blogissaan.

Lue lisää blogista

Teknologia ei korvaa inhimillistä johtamista

Työntekijäkokemus ja hyvinvointi ovat jo useissa organisaatioissa tärkeäksi nostettu asia. Tulevaisuudessa menestyvät organisaatiot, jotka pitävät henkilöstöä keskeisenä kilpailukykytekijänä. Hyvinvointiin panostaminen on yksi keskeinen alue, jossa voittavat niin yritys kuin yksilöt.

Lue lisää HR-viestistä

Digitaalinen HR - jargonia vai tie johtamisen ytimeen?

Digitaalinen HR auttaa hyödyntämään henkilöstötietoa paremmin päätöksen teon tukena ja auttaa muuttamaan tiedon arvokkaaksi. Johtamisessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään rahasta, vaan myös ihmisten kohtaamisesta. Data voi tuoda meidät myös lähemmäksi ihmistä.

Lue lisää blogista

 

Konsulttimme auttavat alalla kuin alalla

Olemme yksi maailman johtavista IT-palvelujen ja liiketoiminnan konsultointia harjoittavista yrityksistä. Toimintamme kulmakiviä ovat paikallisuus, säännösten ja vaatimusten tuntemus sekä laaja toimialaosaaminen.

Asiantuntijamme auttavat toimintojen kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä eri toimialoilla, organisaation eri tasoilla huomioiden koko henkilöstön. 

Tutustu konsultointipalveluihimme

Data ja analytiikka

Henkilöstöjohtamisen konsultointi

IT-infrastruktuuripalvelut

Ketterien menetelmien konsultointi

Kyberturvallisuuden konsultointi

Tutustu toimialaosaamiseemme

Energia ja vesi

Kauppa

Kunnat

Liikenne ja logistiikka

Pankki

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Telecom ja media

Teollisuus

Vakuutus

Valtio

 

    

 

it outsourcing innovation and improvement business meeting people

Harri Johansson

harri.johansson@cgi.com

+358408200375