cgi-hr-yhteisollinen-tyovuorosuunnittelu.jpg

Johda henkilöstösi tuottavuutta ja hyvinvointia 

Henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Hyvä johtaminen luo tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Huono johtaminen tai esimiestyö voi puolestaan näkyä esimerkiksi sairauspoissaoloina ja huonona työilmapiirinä. Työntekijät voivat kokea riittämättöyyden tunteita ja uupumusta. Jos henkilöstö voi hyvin, niin se näkyy suoriutumisessa ja sitä kautta myös yrityksen tuloksessa.

Autamme organisaatiotasi henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Tuodaan henkilöstö yhdessä kiinteäksi osaksi strategiaanne. Voimme johtaa henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja mittarit liiketoimintastrategiasta käsin tai tuoda henkilöstöjohtamisen mukaan jo strategian laatimisvaiheessa ja näin kiinteäksi osaksi liiketoimintastrategiaanne.

Työntekijät

Esimerkkejä palveluistamme

  • Henkilöstöjohtaminen osaksi liiketoimintastrategiaa
  • Henkilöstöjohtamisen mittareiden määrittely
  • Suorituksen johtaminen ja tuloksellisuus
  • Osaamisen johtaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi
  • Hyvinvoinnin johtaminen ja työkykyriskien ennakointi