Miksi ulkoistaa IT?

Ulkoistamisen taustalla on usein ensisijaisesti halu säästää IT-kustannuksissa. Säästöjä saadaankin keskimäärin 25% - 35% ja ensi kertaa tehtävässä ulkoistuksessa vielä tästäkin enemmän. Pitkällä tähtäimellä, oikean kumppanin kanssa toimiessa, olennaisimmiksi hyödyiksi kuitenkin muodostuu saatujen säästöjen uudelleen investointi liiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin, toiminnan digitalisointiin ja uusiin liiketoiminta innovaatioihin.  Näin tärkein voimavarasi, yrityksen henkilöstö pystyy toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti yrityksen tietojärjestelmiä hyödyntäen ja voi keskittyä ydinliiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Valo - innovaatiot

IT-ulkoistuksen hyödyt IT:lle

Kustannussäästöt hallinnointi- ja tukikuluista.

Uudet teknologiakyvykkyydet, ketteryys ja osaamisen laajentaminen.

Kehittämisen suuntaaminen liiketoiminnan tukemiseen.

Liiketoiminnan kasvu

IT-ulkoistuksen hyödyt liiketoiminnalle

Pohja paremmalle asiakas- ja työntekijäkokemukselle.

Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden varmistaminen.

Digiloikan ja uusien liiketoiminta innovaatioiden mahdollistaminen.

 

 


 

 

Modernin IT:n menestystekijä: liiketoiminta ja teknologia yhdessä!

IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö, liiketoimintastrategian tukeminen IT kehityshankkeilla ja ketterät toimintatavat ovat lähes poikkeuksetta onnistuneiden muutoshankkeiden taustalla. Yksi digikehityksen onnistumisen perusedellytyksistä on monimutkaisten toimintoketjujen yksinkertaistaminen palvelumuotoilulla, automaation hyödyntäminen sekä nopea ja avoin tiedonkulku. Ihmiset määrittävät suuntaviivat, teknologia ja IT mahdollistavat uusia innovaatioita ja toimintatapoja henkilöstön tuottavuuden ja tyytyväisyyden kasvattamiseksi.

Lisää aiheesta:

Nainen ja tietokone

 

 


 

 

Mistä lähteä liikkeelle IT-ulkoistushankkeissa?

Oikean kumppanin valinta on ulkoistushankkeissa kaiken a ja o. Huolellisella valinnalla varmistat, että saat tavoittelemasi hyödyt IT:stä ja moderneista teknologiakyvykkyyksistä nyt ja tulevaisuudessa.  Alkuun pääset ottamalla nämä kolme askelta (IT-ulkoistuksessa).

 

1. 
Määritä, mitä IT-ulkoistuksella lähdetään ratkaisemaan: 
  • IT käyttö- ja ylläpitokustannusten alentaminen
  • Toiminnan laadun ja joustavuuden parantaminen sekä riskien hallinta
  • Liiketoiminnan ydinprosessien ja keskeisten tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen​​​​​
  • IT:n modernisointi ja liiketoiminta alustan vaiht
  • Digitalisaation uusien liiketoiminta innovaatioiden mahdollistaminen

 

 

2. 
Valitse luotettava kumppani, joka vastaa moninaisiin tarpeisiisi nyt ja tulevaisuudessa.

 

 

3. 
Kirkasta johtaminen ja työnjako IT-kumppanisi kanssa alusta alkaen.  

 

 

Tyytyväisyyttä IT-palvelutuottajiin mitataan vuosittaisessa Whitelanen teettämässä tutkimuksessa. Asiakkaamme ovat arvioineet CGI:n olevan palvelutoimittajien kärkikastissa Suomessa. (Whitelanen teettämässä tutkimuksessa CGI sijoittui Suomessa toiseksi palvelutoimittajien rankingissa.) 

 

 


 

 

Hallinnoidut IT- ja ulkoistuspalvelumme auttavat sinua eteenpäin

Ihmisten, osaamisen, tiedon, prosessien ja teknologian yhdistämisen myötä IT voidaan tarjota modernina ketteränä palveluna, joka integroituu saumattomasti yrityksesi IT toimintaan ja tukee yrityksen ydinliiketoiminnan digitalisointia ja kehittämistä. Hankkimalla koko IT:n toimittamisen palveluna (ITaaS), saat kustannustehokkuutta ja skaalautuvuutta sekä voit siirtää oman IT organisaatiosi osaamisen liiketoiminnan strategian toteuttamisen tukemiseen ja kehityshankkeiden johtamiseen, kun päivittäisen IT:n käyttö-, hallinta- ja ylläpitotyön hoitaa alan johtavat asiantuntijat. Voit valita juuri sinulle sopivan kokonaisuuden palveluna toimitettavaksi - yksittäisestä palvelukokonaisuudesta laajamittaiseen liiketoimintasovellusten uudistamiseen ja modernisointiin.

 

Sovelluspalvelut

Sovellushallintapalvelu

Liiketoiminta on riippuvainen sovellusten ja integraatioiden reaaliaikaisesta toimivuudesta. Heterogeenisen sovellusportfolion ylläpito edellyttää toimittajalta laajaa osaamista sekä eri teknologioista että toimialoilta. Olemme luotettava kumppanisi sovellushallinnassa.

Palvelumme

Tarjoamme palvelua optimaalisella  yhdistelmällä niin paikallista kuin globaalia osaamista hyödyntäen kansainvälistä CGI-verkostoa. Hyödynnämme toimituksissamme kattavasti robotiikkaa, analytiikkaa, koneoppimista, palveluvirtualisointia, automaattista testausta sekä ketteriä toimitustapoja kuten DevOps ja Agile. Olemme mm. maailman ensimmäinen SAFe Global Transformation Partner. 

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jaakko Aaltonen

jaakko.aaltonen@cgi.com

 

IT-infrastrúktuuri

IT-infrastruktuuri ja Hybridi-IT

CGI:n konesalit Suomessa ovat yksi konsernimme strategisista konesalipalvelukeskittymistä globaalisti. Lisäksi Hybrid-IT-palveluidemme avulla voidaan varmistaa konesalipalveluiden ja pilvipalveluiden saumaton yhteistoiminta.

Palvelumme

Tarjoamme moderneista ja tietoturvaluokaltaan korkeimmat turvatasot saavuttavista liiketoiminnan jatkuvuuden takaavista konesalipalveluistamme kattavan infrastruktuuripalveluiden palveluportfolion mukaan lukien skaalautuvan ja tietoturvallisen CGI Private Cloud -alustan.

Lisäksi Hybrid-IT-palveluidemme myötä työkuormia voidaan saumattomasti ajaa myös pilvipalveluissa, ja mahdollistaa pilvipalveluissa ajettavan kapasiteetin ja konesalipalveluiden saumaton yhteistoiminta. Olemme maailmanlaajuinen kumppani kaikkien merkittävien pilvipalvelutoimittajien kanssa ja tarjoamme parhaat käytännöt joustavan Hybrid IT -alustan muodostamiseen ja operointiin myös globaalisti.

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Anssi Torikka

anssi.torikka@cgi.com

 

Sovellushallinta

Loppukäyttäjäpalvelut

Liiketoiminta edellyttää työntekijöiden saumattoman tuen IT-ongelmiin sekä läpinäkyvin raportoinnin ympäristössä havaittuihin häiriöihin vuorokauden ympäri. Autamme sinua selättämään IT-ongelmat kattavien loppukäyttäjäpalveluidemme avulla. 

Palvelumme

Loppukäyttäjäpalvelumme tarjoavat palvelua vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä, tarjoten tuen IT-ongelmiin usealla eri kielellä toimitettuna yhteydenottajan omalla äidinkielellä. Tarjoamme loppukäyttäjäpalveluita globaalisti kaikille mantereille, yhtenäisellä palvelukokemuksella. Tavoittelemme IT-ongelmien ja haasteiden ratkaisemista ensimmäisen yhteydenoton aikana mukaan lukien sovellustuen sekä palveluekosysteemien sisältyvien toimittajien ja palveluiden ohjauksen. Hyödynnämme laajasti modernia teknologiaa, yhdessä globaalin toimitusmallin kanssa.

Ota yhteyttä asiantunijaan:

Tomi Luhtala

tomi.luhtala@cgi.com

Ikoni: palveluintegraatio

Palveluintegraatio

Liiketoiminnan digitalisoituminen sekä SAAS ja pilvipalveluiden käytön määrän kasvaminen lisäävät palveluiden hallintaan käytettävää aikaa. Samalla integraatiotarpeet palveluiden välillä kasvavat lineaarisesti. Autamme koordinoimaan ja ohjaamaan palveluhallintaa. 

Palvelumme

SIAM-palveluidemme avulla otamme vastuulle palvelutoimittajienne  proaktiivisen koordinoinnin, palveluohjauksen, palvelun integroinnin, sekä palveluiden häiriöiden selvittämisen että palveluiden muutoshallinnan ohjauksen. Näin voit keskittyä palveluiden kehittämiseen sekä sopimustenhallintaan. Osana SIAM-palvelua tarjoamme myös palvelualustan, jonka avulla orkestroimme, integroimme ja raportoimme kokonaispalvelua ja sen suorituskykyä mukaan lukien päästä-päähän tapahtuvan palvelun suorituskyvyn mittaamisen. Tarjoamme aidosti globaalin ja läpinäkyvän palvelun hyödyntäen moderneja SIAM-teknologioita mukaan lukien liiketoiminnan palvelukatalogin, SIAM-robotin sekä kattavan palveluanalytiikan.

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jaakko Aaltonen

jaakko.aaltonen@cgi.com

Ikoni: palveluhallinta

Palveluhallinta

Onnistuneen IT-ulkoistuksen kulmakivi on yhteistyö ja sen johtaminen kaikilla toiminnan tasoilla. Toimintamme perustuu Management Foundation –johtamisjärjestelmään. Palvelun laatu on meille tärkeää ja olemme ylpeitä siinä saavutetusta tasosta.

Palvelumme

Tuomme käyttöönne globaalit parhaat käytännöt päivittäisen yhteistyön tueksi. Johdamme yhteistyötä kolmiportaisen hallintamallin kautta strategiselta tasolta operatiiviselle tasolle. Organisaatiollesi nimetty CGI-palveluorganisaatio on aina käytettävissäsi. Palveluraportoinnissa hyödynnämme kattavasti automatisaatiota, sekä läpinäkyvää raportointia hyödyntäen kattavasti itsepalvelu- ja palveluportaaleja.

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jaakko Aaltonen

jaakko.aaltonen@cgi.com

 

Ikoni: tietoturva

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Autamme yrityksesi kyberturvallisuuden varmistamisessa ja uhkien tunnistamisessa. Meillä on maailmanlaajuisesti yhdeksän kyberturvallisuuspalveluita alueellisesti tarjoavaa SOC (Security Operations Center) keskittymää, joista yksi sijaitsee Helsingissä.

Palvelumme

Valvomme, reagoimme ja ennaltaehkäisemme asiakkaidemme tieto- ja kyberturvallisuusuhkia vuorokauden ympäri yhteisesti  määrittämämme turvallisuustason mukaisesti.  Tarjoamme pääsyn forensiikka-analyytikoihimme sekä koordinoimme yhdessä viranomaisten kanssa tietoturvaluokkausten tutkintaa ja ennaltaehkäisyä. Tarjoamamme kattaa myös laajat tietoturvallisuuden koulutuspalvelut.

Turvaamme liiketoimintaasi ja IT-ympäristöäsi uhkilta vuorokauden jokaisena tuntina.

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jan Mickos

jan.mickos@cgi.com

 

Client Global Insights - Eri toimialojen tulevaisuudennäkymät globaalisti

Client Global Insights -tutkimuksessa esitellään havainnot eri toimialojen digitrendeistä. Tutkimukseen haastateltiin kasvokkain 1447 liiketoiminta- ja IT-johtajaa ympäri maailman.