Palvelukyky turvataan suunnittelemalla oikea osaaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. On tärkeää, että resurssit kohdentuvat sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön resursointi ja mm. tasoittumisjaksojen optimaalinen hyödyntäminen. Automatisoinnilla suunnitteluun tarvittava aika laskee merkittävästi.

Työvuorosuunnittelulla vaikutetaan merkittävällä tavalla henkilöstökustannuksiin. Systemaattisella toimintamallilla henkilöstökustannuksia voidaan hallita ja työvuoroja optimoida monin eri keinoin:

  • tarpeettomien ylitöiden ja muiden lisien välttäminen
  • lomien oikea sijoittelu
  • vuoropituuksien optimointi
  • sijaisten ja osa-aikaisten käytön optimointi
  • työaikapankki
  • sairauspoissaolojen ja muiden poikkeuksien hallinta
  • osa-aikaisten käyttämisen optimointi.

Työvuorosuunnittelun ratkaisut varoittavat työehtosopimusrikkeistä ja laskee suunnittelussa tarvittavia tunnuslukuja. Se kerää toteutuneet työajat sähköisesti (myös mobiilisti) ja varmistaa palkanlaskennan edellyttämän tulkinnan ja laskennan, säästäen hallinnollista työtä.

Optimoidun työvuorosuunnittelun avulla huomioidaan systemaattisella tavalla henkilöstön työ- ja vapaatoiveet. Henkilöstö voi sähköisten itsepalveluiden avulla seurata omia työvuorojaan ja vaikuttaa työvuorojen suunnitteluun. Ohjelmisto seuraa työvuorosuunnittelun ergonomian toteutumista ja ohjaa suunnittelijaa toimimaan oikein inhimillistäen työajanhallinnan.

Ratkaisumme työajanhallintaan