CGI on toimittanut S-ryhmän käyttöön työvuorosuunnittelujärjestelmän, jolla saavutetaan huomattavaa tehokkuutta resurssien käyttöön. Järjestelmä on tuonut tehoa ja tasapuolisuutta työvuorosuunnitteluun. Hankkeen onnistumisesta kertoo suunnittelijoiden ja työntekijöiden positiivinen palaute.

Oikea osaaminen oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan

Palvelukyky turvataan suunnittelemalla oikea osaaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. On tärkeää, että resurssit kohdentuvat sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön resursointi ja mm. tasoittumisjaksojen optimaalinen hyödyntäminen. Automatisoinnilla suunnitteluun tarvittava aika laskee merkittävästi. Ergonomisella työvuorosuunnittelulla puolestaan voidaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin.

 

Ratkaisumme työajanhallintaan

hr-employee-workforce-it-system-software

CGI WFM optimoitua työvoiman ja -ajan hallintaa suurille yrityksille

Työvoiman hallinta on paljon muutakin kuin työvuorosuunnittelua. Resurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen sekä työmäärien vaihtelut, toiveet, poissaolot ja lomat sekä työn kuormittavuus. Kokonaisvaltainen työvoiman hallinta on haastavaa ilman ajan tasaisia työkaluja. CGI HR WFM on paras ratkaisu keskisuurille ja suurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoiman hallintaan. 

Lue lisää

social-health-services-occupational-medium-image

Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu

On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa. Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla.

Lue lisää

municipalities-mobile-service-medium-image

Mobilogilla tehokkuutta ja säästöjä liikkuvan työn hallintaan

Mobilog on helppokäyttöinen mobiilitoiminnanohjausratkaisu, jonka avulla liikkuvat työntekijät voivat nähdä kaikki tarvittavat tiedot työtehtävistään, sekä raportoida toteuteuneet työtunnit. Mobilog-ratkaisuun kuuluu sekä kenttätyöntekijöiden mobiilisovellus, että selainsovellus esimiehille ja työnohjaajille. Ratkaisun avulla työntekijöiden työmäärä on helppo pitää tasapainoisena ja reiluna.

Lue lisää