Helsinki, 17.06.2020 - CGI:n ja LähiTapiolan strateginen kumppanuus syvenee. Uuden sopimuksen myötä CGI huolehtii siitä, että LähiTapiolan historiallisen mittava uudistumisen hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet niin liiketoimintojen kuin asiakkaiden palvelukokemuksen osalta. Sopimus on arvoltaan 49 miljoonaa euroa.
Askarruttaako julkisen hallinnon tiedonhallintalaki? Kuinka päästä liikkeelle ja saavuttaa lain asettamat velvoitteet siirtymäaikojen puitteissa? Blogissamme Asko Ahtiainen tarjoaa näkökulman aiheeseen.

CGI:n Service Integration and Management (SIAM) -palvelu on joustava ja skaalautuva kokonaisratkaisu IT-palvelujen suunnitteluun ja palveluntarjoajien hallintaan.

Keskitetyn palvelunhallintatoimistomme (Service Management Office, SMO) asiantuntijat huolehtivat kaikkien IT-palvelujen ja -palveluntarjoajien integroinnista. SMO toimii itsenäisesti ja riippumattomasti, ja varmistaa, että palvelut toimivat saumattomasti yhteen, olipa kyseessä asiakkaan oma tai kolmannelle osapuolelle ulkoistettu palvelu.

 

Lamppu-ikoni - SIAM-palvelut

Tyypillisiä SIAM-palveluja ovat esimerkiksi

SIAM Compliancy – palvelut toimittajien hallintaan, avustamiseen, valmentamiseen, raportointiin ja toimittajien suorituskyvyn ja vaatimustenmukaisuuden auditointiin.

Service Catalogue & SLA Management – palvelut palvelukatalogin, konfiguraatiotietokannan (CMDB) tietojen, palvelulupausten täyttymisen ja palvelun suorituskyvyn hallintaan.

Core Process Management – palvelut ydintoimintojen, kuten häiriöiden, pyyntöjen, ongelmien ja pääsyn hallintaan koko palveluntarjoajien ekosysteemissä. Sisältää vakavan ja laajan häiriötilanteen hallinnan sekä ja jatkuvan palvelun kehittämisen.

Security Assurance – palvelut tietoturvallisuuden valvontaan ja hallintaan sekä käytäntöjen toteutukseen koko palveluntarjoajien ekosysteemissä.

Continuity Management – palvelut käytettävyyden hallintaan, kapasiteettitarpeiden ennustamiseen ja jatkuvuussuunnitelmien hallintaan.

Change Management – palvelut muutosten ja uusien järjestelmäpäivitysten hallintaan it-toimittajien koko ekosysteemissä.

SIAM Tooling – palvelut IT-palvelunhallintatyökalun ja loppukäyttäjäportaalin käyttöön, hallintaan ja kehittämiseen.
 

Oikein-merkki - palveluiden hyödyt

SIAM-ratkaisumme edut:

Parempi ja yhtenäinen laatu – yhtenäiset prosessit, laatu ja suorituskyvyn mittarit sekä työkalut koko SIAM-toimittajan ekosysteemissä

Alemmat toimintakulut (OPEX) toimittajia keskittämällä 

Kokonaisvaltaiset liiketoimintapalvelut – merkityksellisten liiketoimintapalvelujen suunnittelu tärkeimmille sidosryhmille sekä liiketoiminnan suorituskykymittarit 

Jatkuva palvelun kehittäminen monitoimittajaympäristössä – ideoiden ja kehitystyön hallinta yhteisessä usean osapuolen ekosysteemissä