Digitalisaation myötä tiedon turvaamisen sekä säännösten ja määräysten noudattamisen merkitys korostuu. Kuitenkin budjetti- sekä investointitrendit ovat laskevat, mikä kuvaa kustannuspaineita sekä halua investoida kasvuun. Toimialasta riippumatta yritysjohtajat painivat muutosjohtamisen haasteiden parissa. 

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla tuloksista ja näkemyksistämme henkilökohtaisesti! Tutustu myös toimialakohtaisiin raportteihin

 
Globaalit toimialatrendit 2018 2017
1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia 90 % 85 %
2. Kasvavat kyberturvallisuusuhat 87 % 74 %
3. Kasvava sääntely ja sen mukanaan tuomiin vaatimuksiin vastaaminen 73 % 60 %