Azunne on pilvipalvelupohjalle rakennettu toimialariippumaton tilausjärjestelmä, jossa on huomioitu pukeutumis- ja tekstiilialan erityispiirteet. Ratkaisu on integroitavissa eri toiminnanohjausjärjestelmiin.

Lue lisää Dafo-ratkaisusta