Helsinki, 18.06.2018 - Fingrid Datahub Oy tehdyn hankintapäätöksen mukaan datahub-järjestelmän toimittajaksi on valittu CGI Suomi Oy. Datahub otetaan käyttöön huhtikuussa 2021. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

CGI tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita energia- ja vesitoimialoille. Meillä on laaja kokemus erilaisista energiamarkkinoista globaalisti ja olemme rakentaneet pitkäaikaisia asiakassuhteita maailman suurimpien toimijoiden kanssa. Tiiviin yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan liiketoiminnan kasvun ja menestyksen.

Johtavat alan toimijat keskittyvät entistä enemmän asiakaskeskeisempään liiketoimintamalliin ja operatiivisen tehokkuuden maksimointiin. Kilpaillussa markkinassa menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja asiakkaan asettamista aidosti keskiöön. Edistykselliset teknologiat luovat jatkuvasti mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä paremman palvelun tuottamiseen. Teknologian avulla pystytään myös toteuttamaan parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

Siirrymme datahub-aikaan

”Energia-ala on suuressa murroksessa tulevien vuosien aikana. Olemme matkalla kohti puhdasta ja varmaa markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Datahubilla on sähkömarkkinoiden uudistuessa hyvin merkittävä rooli. Sen kautta välitetään laajasti sähkömarkkinatietoa. Laadukas ja huolella toteutettu järjestelmä mahdollistaa toimivat sähkön vähittäismarkkinat Suomeen”, toteaa Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja. 

Fingridin datahub-projektissa luodaan keskitetty mittaus-, sähkönkäyttöpaikka- ja asiakastietovarasto. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa vaihtaa sähkönmyyjää. Fingrid valitsi järjestelmän toimittajaksi CGI:n. Katso video, niin tiedät datahubista enemmän!