Videoanalytiikka ei ole scifi-teknologiaa vaan todellisuutta, jolla voidaan jo nyt ratkaista huomattavan määrän liiketoiminnanhaasteita yhdistämällä se olemassa olevaan tietoon, kirjoittaa Edward Mauser blogissaan.
Lukuisien vaihtoehtojen maailmassa personoitu palvelu ratkaisee asiakkaan sitoutuneisuuden. Kodinkoneketju Power haluaa tarjota asiakkaille sitä, mitä he haluavat ostaa. Apuna toimii data ja sen analysointi.

Videoanalytiikka tuo uusia ulottuvuuksia

Videoanalytiikalla tarkoitetaan kuva- ja videomateriaalin analysointia koneoppimisen avulla, muodostaen tarkkaa kuvaa ihmisten kohtaamisista, käyttäytymisestä ja tunteista. Ihmisten lisäksi kuvamateriaalista voidaan tunnistaa esineita ja asioita, ja videoanalytiikan olennainen hyöty onkin suurten kokonaisuuksien sekä pienten yksityiskohtien tarkka analysoiminen reaaliaikaisesti.

Kuva- ja videomateriaalia analysoimalla pystymme luomaan datasta uusia ulottuvuuksia ja sitä kautta tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme. Oheinen video näyttää käytännössä, miltä datan hyödyntäminen voi näyttää.

Analytiikka liikenteessä

Reaaliaikaista videoanalytiikkaa

Videoanalytiikka tarjoaa uusilla keinoilla ainutlaatuisia käyttäjä- ja asiakasanalyyseja kerätystä datasta, perustuen konenäön, koneoppimisen ja reaaliaikaisen analytiikan yhdistämiseen. Videoanalytiikka-ratkaisumme tuo kyvykkyyden analysoida videomateriaalia useilla eri tavoilla ja sen käyttömahdollisuudet ovat erittäin laajat sekä käytettävissä useilla eri toimialoilla. Sivulta löytyvät esimerkkiratkaisut perustuvat CGI:n omaan videoanalytiikka-alustaan.

 

 


 

Face recognition CGI

Kasvojentunnistus

Kasvot tuottavat runsaasti analyyttistä tietoa, kuten realistisia arvioita ihmisten iästä ja sukupuolesta sekä tarkkoja tunteita ja ilmaisuja missä tahansa tilanteessa. Videoanalyytikalla kasvojen tunnistaminen mahdollistaa turvallisuuden lisäämisen sekä tarjoaa markkinointiin laadukasta dataa. 

Työturvallisuuden monitorointi

Työturvallisuuden monitorointi

Työturvallisuuden monitoroinnin avulla autamme asiakkaitamme ylläpitämään henkilöstön työkykyä ja samalla sijaisten tarve vähenee. Tavoitteena on vähentää työtapaturmien määrää. Turvallisempi työympäristö on halvempaa vakuuttaa ja työn tuottavuus pysyy korkeana. 

Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksen tarkkailu

Videoanalytiikalla tuotetut palvelut tunnistavat poikkeamia tuotantoketjun eri vaiheissa ja varmistavat tuotantolinjan tuotteiden ja komponenttien noudattavan laatua, turvallisuutta ja tuotantoa koskevia ohjeita. Palveluamme hyödyntämällä laadunvarmistuksesta voidaan vapauttaa työntekijöitä  ja tuotanto on aina tasalaatuista.

MIKSI KÄYTTÄÄ VIDEOANALYTIIKKAA?
 

 Inhimillisten virheiden poissulkeminen

Ihmisiin verrattuna konenäkö tuottaa tasalaatuista jälkeä vuorokaudenajasta riippumatta. Koneet eivät lepää tai tee virheitä, ja inhimillisten virheiden lisäksi videoanalytiikka vähentää kuluja vuorokauden ympäri.

 Analytiikka ja koneoppiminen tuovat lisäarvoa videomateriaalille

Maailma on täynnä kuvamateriaalia; videomateriaalin hyödyntäminen avaa valtavasti uusia mahdollisuuksia ja jatkuvasti kehittyvä teknologia omaa lähes rajattomasti käyttökohteita alasta riippumatta. 

Videokamerat mahdollistavat asioiden tarkastelun eri perspektiivistä

Konenäkö havaitsee asioita joihin silmä ei pysty – suuria kokonaisuuksia sekä pieniä yksityiskohtia. Videoanalytiikalla pystytään myös havaitsemaan pitkällä aikajanalla tapahtuvia muutoksia esimerkiksi luonnossa, päivittäisiä kehityskohtia esimerkiksi liikenteessä ja kaupunkisuunnittelussa, sekä kuvamateriaalista kohteiden tunnistamista esimerkiksi kirurgiassa ja terveydenhuollossa.

Kattava käsitys keitä asiakkaat ovat
Videoanalytiikan avulla voidaan tutkia tarkasti millaisia eroja asiakkaiden ja liikkeiden väliltä löytyy. Kohdennetulla markkinoinnilla voidaan parantaa sekä asiakaskokemusta että tuotteiden myyntiä.