12 johtajaa jakavat kokemuksiaan onnistuneesta muutosmatkasta kohti digitaalista organisaatiota.
Client Global Insights 2019 -raportista näet, miten yritykset panostavat digitaaliseen transformaatioon eri toimialoilla.  Vuonna 2019 tapasimme ja haastattelimme maailmanlaajuisesti 1550 yritysjohtajaa digitaalisesta transformaatiosta heidän organisaatioissaan.

Tapaamme vuosittain asiakkaidemme liiketoiminta- ja IT-johtoa keskustellaksemme heidän organisaatioihinsa vaikuttavista trendeistä sekä prioriteeteista. Vuonna 2019 tapasimme maailmanlaajuisesti 1550 yritysjohtajaa kymmeneltä eri toimialalta.

Tulokset osoittavat mm. kuinka asiakaskokemuksen kehittäminen, operatiivisen toiminnan tehostaminen ja IT-ympäristöjen modernisointi ohjaavat yritysten IT-investointeja. Tutustu infografiikkaan.

Toimialatrendit

Mitkä teknologiatrendit näkyvät läpi toimialojen?

Digitalisoituminen asiakastarpeisiin vastaten

Yritykset pyrkivät vahvalla digitalisoitumisella vastaamaan paremmin asiakasodotuksiin. Toisena prioriteettina asiakkaamme ovat nostaneet esiin IT-modernisaation. Sen osuus on kasvanut huomattavasti viime vuodesta.

Globaalit toimialatrendit 2019

1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
2. IT-modernisaatio ja -integraatio
3. Kyberturvallisuusuhkiin vastaaminen

 

Asiakastarpeet ja kyberturvallisuus prioriteeteissa

Vuoden takaisessa raportissa esiin nousivat erityisesti tarve vastata asiakastarpeisiin paremmin ja kyberturvallisuuden merkitys. Näiden lisäksi fokuksessa olivat budjetti- ja kulupaineet, säännösten noudattaminen ja analytiikan hyödyntäminen.

Globaalit toimialatrendit

1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
2. Kyberturvallisuusuhkiin vastaaminen
3. Kustannus- ja budjettipaineet

 

 

Mihin organisaatioiden liiketoiminta panostaa?

Asiakastarpeet ykkösprioriteettina, IT-modernisaatio nousee listalla

Liiketoiminnan fokus pysyy vuodesta toiseen lähes muuttumattomana. Yritysten prioriteettina on asiakastarpeeseen vastaaminen, ketterät menetelmät ja liiketoimintaprosessien tehostaminen.

Liiketoimintaprioriteetit 2019

1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
2. Ketterät toimintamallit 
3. Liiketoimintaprosessien ja -operaatioiden tehostaminen

 

Digitaalisuus sekä ketterät toimintatavat liiketoimintapäättäjien mielessä

Vuonna 2018 tärkein liiketoimintaprioriteetti oli asiakastarpeisiin vastaaminen, jonka jälkeen toiseksi nousi ketterät toimintatavat ja liiketoiminnan tehostamistoimet.

Liiketoimintaprioriteetit 2019

1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
2. Ketterät toimintamallit 
3. Liiketoimintaprosessien ja -operaatioiden tehostaminen

 

Mihin organisaatioiden IT-osasto panostaa?
Asiakkaidemme kolme ensimmäistä IT-prioriteettia pysyvät muuttumattomina vuoteen 2018 verrattuna. Ketterät menetelmät korvasivat listalla kyberturvallisuuden.
 

IT-prioriteetit 2019

1. IT-modernisaatio ja integraatio
2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
3. Uusien teknologioiden kasvava hyödyntäminen ja kokeilukulttuuri

 

IT-modernisaatio ja asiakastarpeet prioriteettilistalla

Tietohallinto-osasto panostaa IT-modernisaatioon ja digitaalisuuteen asiakastarpeisiin vastaamiseksi.

1. IT-modernisaatio ja integraatio
2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
3. Teknologioiden kasvava käyttö ja kokeilukulttuuri

 

 

96% yritysjohtajista kertoo, että yrityksellä on jonkintasoinen digitalisaatiostrategia. Kuitenkin vain 10% kertoo sen tuottavan haluttua tulosta.

 


 

Digitaalisen transformaation tila yrityksissä

 

39%
Digitalisaatiostrategia koko organisaatiolle 
18%
Digitalisaatiostrategia, joka kattaa yrityksen ekosysteemin
10%
Digitalisaatiostrategia, joka tuottaa tulosta 

 

 


 

Vertailu
 

Haastatellut yritysjohtajat arvioivat tyytyväisyytensä oman organisaation IT-osastoon kymmenen attribuutin avulla. Miten sinun yrityksesi vertautuu muihin?

Investoinnit
innovaatioon

Kolmen vuoden aikajänteellä yritysten innovaatioinvestoinnit kohdistuvat erityisesti analytiikan hyödyntämiseen.

Pilvipalveluiden käyttöaste

36% kertoo hyödyntävänsä pilvipalveluita omassa organisaatiossaan, 3 % puolestaan asiakkaidensa ympäristössä ja 38 % molemmissa. 

 


 

Tutustu toimialakohtaisiin tuloksiin

Asiakasyrityksemme eri toimialoilla keskittyvät vuonna 2019 vastaamaan paremmin asiakkaidensa odotuksiin digitaalisuuden avulla. Lisäksi prioriteetit kuten IT-modernisaatio ja kyberturvallisuus yhdistävät eri toimialojen yrityksiä.

Toimialat muuttuvat jatkuvasti itsenäisesti toisistaan. Siksi yhtäläisyyksien lisäksi eri toimialoilta on nostettavissa paljon eroavaisuuksia. Voit tutustua oman toimialasi raporttiin ja sen tuloksiin Client Global Insights 2019 toimialaraporteissa.

Lataa toimialakohtainen raportti

Utilities client global insights