Primary tabs

Jalostetulla tiedolla saavutat enemmän vähemmällä

Lounea Oy tuottaa iloa elämään ja tehoa toimintaan. Se tarjoaa tietoliikenteen ja tietotekniikan korkealuokkaisia ja asiakaslähtöisiä palveluja sekä investoi merkittävästi kuituverkkoihin. Nettipalveluja se tarjoaa erityisesti Salon, Forssan, Lohjan ja Loimaan seutukunnilla. Konserniin kuuluu valtakunnallisesti suosittu tietotekniikan verkkokauppa Jimm´s PC-Store Oy. Konsernin vuosiliikevaihto on noin 50 M € ja henkilöstön määrä noin 190.

Analysointiratkaisu tukee päätöksentekoa

Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön Sonetin talouden- ja henkilöstönohjaus. Ratkaisu kattaa kirjanpidon ja kohdelaskennan, käyttöomaisuuskirjanpidon, ostolaskujen sähköisen kierrätyksen, ostoreskontran, konserninkäsittelyn, budjetoinnin, palkat, matkalaskut ja sähköiset lomakkeet. Samassa yhteydessä hankittiin yrityksen johdolle CGI:n Sonet Analysointiratkaisu parantamaan kuukausitason konserninraportointia.

Asiakkaamme haaste

Konserni koostuu useasta eri paikkakunnalla toimivasta liiketoimintayksiköstä. Kuukausitason raporttien tuottaminen oli haastavaa.
Raportoitavien tietojen ajantasaisuus ja saatavuus ovat erittäin tärkeää nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa. Tiedon läpinäkyvyys on oleellista, että pystyy porautumaan tiedon alkulähteelle.

Ratkaisumme

CGI:n Sonet Analysointiratkaisu pohjautuu Microsoft SQL Server 2008 tietokantaan ja sen SAS-analysointipalveluun, jonka CGI on kehittänyt valmiiksi ja helposti käyttöönotettaviksi komponenteiksi.

Ratkaisu sisältää mahdollisuudet monipuolisiin suodatuksiin, ryhmittelyihin, grafiikan tuottamiseen ja porautumisiin aina laskun kuvaan saakka. Lounealle toimitettu peruspaketti sisältää integroinnin, yhteenvetonäkymät sekä talouden- ja henkilöstönohjauksen analyysit.

Asiakas voi myös itse muokata ja rakentaa haluamiaan analyysejä. Valmiit ja itse muokattavat yhteenvetosivut lisäävät helppoa ja nopeaa tilannetiedon saatavuutta.

Miksi CGI?

CGI on Suomen ja Pohjoismaiden johtavia ERP-ratkaisutoimittaja. Olemme toimittaneet toiminnanohjausratkaisuja tuhansille eri toimialojen yrityksille.

Laaja toimiala-, ratkaisu- ja palveluosaaminen mahdollistaa pitkäjänteisen asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen sisältäen ratkaisutoimitusten lisäksi muun muassa ulkoistus-, testaus- ja konsultointipalvelut.