Primary tabs

Kansainvälisillä markkinoilla toimiva materiaalinkäsittelyn erikoisosaaja pyörittää liiketoimintaansa CGI:n järjestelmällä

Pesmel Oy on Kauhajoella toimiva materiaalinkäsittelyjärjestelmiä tuottava metallialan yritys. Sen ydinliiketoiminta koostuu paperi-, metalli- ja konvertioteollisuudessa toimiville asiakkaille toimitettavista “avaimet käteen periaatteella” -projekteista, joiden keskikoko on n. 1,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta n. 83 % koostuu viennistä eri puolille maailmaa. Pesmel Oy:n liikevaihto on noin 26 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yrityksessä on noin 100.

Asiakkaamme haaste

Pesmel Oy:n ja CGI:n yhteinen taival alkoi jo vuonna1984, jolloin Pesmel alkoi hoitaa taloushallintoaan DOS-pohjaisella ohjelmistolla. Informaatioteknologian nopea kehitys ja ajan mukanaan tuomat uudet tilanteet, kuten vuosituhannen vaihtuminen ja euroon siirtyminen loivat paineita ohjelmiston korvaamiseen ajanmukaisella järjestelmällä.

Uuden hankkeen keskeiseksi lähtökohdaksi asetettiin toimiva, projektitalon vaativia erityistarpeita palveleva, reaaliaikainen projektihallinnan järjestelmä, jonka rinnalle talouden-, henkilöstön- ja toiminnanohjaus rakentuvat.

Ratkaisumme

Perusteellisen määrittelytyön sekä useaan eri ohjelmaan ja toimittajaan tutustumisen perusteella Pesmel päätyi CGI:n Sonet-ohjelmistoon. Uuden kattavan järjestelmän ytimenä on projektinhallinta, joka koostuu projekti- ja maksueräkäsittelyn, projektilaskennan ja projektirahoituksen toiminnoista.

Integroimalla kokonaisuuteen Sonetin myynnin- ja lähetystenhallinta, laskutus, ostot ja varasto sekä talouden- ja henkilöstönohjauksen sovellukset saatiin tehokas saumaton yhden syötön periaatteella toimiva ajantasainen kokonaisratkaisu.

Luotettavaa yhteistyötä yli 20 vuotta

Pitkä kumppanuus CGI:n luotettavana ohjelmistotoimittajana sekä CGI:n valtuuttaman Sonetin yhteistyökumppanin, Rauhala Yhtiöt Oy:n, asiantuntemus ja aktiivinen asiaan paneutuminen olivat ratkaisevia perusteita yhteistyön jatkamiselle.

Vahva kumppanuus ja yhteiset tavoitteet auttavat järjestelmätuotteiden kehittämisessä. Pesmel onkin ollut vahvasti mukana CGI:n projekti hallinnan kehitystyössä, jolloin tuotetta on pystytty kehittämään entistä paremmin vastaamaan projektitalon erityistarpeita.

Sonetin käyttöönotto ja koulutus tapahtuivat Rauhala Yhtiöiden toimesta; “kouluttajat onnistuivat työssään hyvin, jolloin pääsääntöisesti kaikki hankkeelle asetetut kustannukset ja aikataulut saatiin pitämään” kiittelee Pesmel Oy:n talousjohtaja Ari Vainonpää.