Leijona Catering - työasemainfrastruktuuri

Ruokahuoltoa tuoreella otteella

Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen valtion omistamaksi Leijona Catering -osakeyhtiöksi tarkoitti mittavaa IT-projektia.

Toiminnasta on aiemmin vastannut Pääesikunnan alaisuudessa toimiva Puolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskus. Vuoden 2012 alusta toiminta yhtiöitettiin ja irrotettiin Pääesikunnan alaisuudesta. Nykyään ruokahuolto jatkuu Leijona Cateringin nimissä ja valtion omistuksessa.

Pääkonttoriaan Kuopiossa pitävä Leijona Catering palvelee valtakunnallisesti 23 paikkakunnalla. Yhtiön palveluksessa on 550 ammattilaista ja se tuottaa noin 90 000 ateriaa päivässä.

Vauhdilla uuteen toimintaympäristöön

CGI on ruokahuollon infrapalveluiden tuottaja ja vastaa HR-järjestelmistä ja palkkahallinnon palveluista.
Projektissa merkittävää oli, että työasemainfrastruktuuri taustainfroineen rakennettiin nollasta. Tämä oli välttämätöntä, kun ruokahuolto irtaantui puolustusvoimista ja eriytettiin itsenäiseksi kokonaisuudeksi.

Uuden yhtiön perustaminen ja organisoituminen samanaikaisesti uusien sovellusten ja tietoliikenneverkon käyttöönoton kanssa teki projektista haastavan.

– Kokonaisuuden hallinta edellytti osaavaa projektinjohtoa. Muutos ei myöskään saanut aiheuttaa palvelukatkoja tai laatuhäiriöitä, kertoo Leijona Cateringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo.

Lisähaastetta projektiin toi tiukka aikataulu.

– Päätökset toimittajista lyötiin lukkoon keväällä 2011, joten itse toteutusvaiheelle ei jäänyt montaa kuukautta. Aikataulussa pysyminen oli yksi merkittävä valintakriteeri. Moni ei kyennyt takaamaan sitä, sanoo tietohallintojohtaja Aki Siponen puolustusministeriöstä.

Etua vastuun keskittämisestä

CGI:llä on Leijona Cateringin infratoimituksesta kokonaisvastuu. Projektisuunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä asiakkaan lisäksi useiden alihankkijoiden kanssa.

Yllätyksiltäkään ei vältytty.

– Verkon toimivuuteen tehtiin suurehko muutos vähän lennosta, mutta sekin onnistui aikataulun puitteissa, Siponen sanoo.

Paavonsalo kiittää CGI:tä ammattimaisesta projektinhallinnasta ja ohjausryhmätoiminnasta.

– Olen mainostanut projektia monessa yhteydessä esimerkkinä onnistuneesta IT-hankkeesta. Yhtiöittämisen myötä voimme toimia entistä tehokkaammin ruoka-alan palveluntarjoajana. Uudet IT-työkalut ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Prosessi on ollut varmasti kaikille suuri oppimiskokemus, sillä muutosvauhti on ollut kova.

Juttu on alun perin julkaistu Ratkaisu-lehdessä 2/2012