Primary tabs

Viimeinen askel paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi otetaan unohtamalla paikkatieto hetkeksi. Blogissamme paikkatiedon asiantuntijamme Maria kertoo miksi.

Miksi jokaisen kuljetus- ja logistiikkayrityksen tulisi kiinnostua paikkatiedosta? Lue Tapio Siltalan blogista, millaisilla työkaluilla paikkatieto saadaan valjastettua kuljetusten optimointiin parhaiten.

Miten nelivaiheinen analytiikan hyödyntämisen malli auttaa mm. työeläkeyhtiöitä toimimaan ennakoivan välittämisen tukena? Katja Saarela kertoo lisää blogissaan.

Kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Mutta miten kunta voi uudistaa toimintatapojaan ennakkoluulottomasti? Lue kehitysjohtaja Juha Ruokarin blogi alustataloudesta kuntien kasvun moottorina. Alustatalous ja ekosysteemit ovat päivän sanoja monien huulilla...

Virastojen asianhallinnan modernisoituessa data-analytiikan avulla on mahdollista tehostaa prosesseja, päätöksentekoa ja kansalaisten palvelua. Katriina Wallinmaa blogasi diplomityön havainnoistaan.

Kohti kirkkaampaa asiakasymmärrystä – Jalosta datasta tietoa ja asiakasymmärrystä

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija
2019-04-23

Miten datasta saadaan asiakasymmärrystä? Tämä blogi keskittyy loppuasiakkaan arvon kasvattamiseen ylivoimaisen asiakasymmärryksen kautta.

Tekoälyä pintaa syvemmältä – näin valitset oikeat algoritmit

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija
2019-04-11

Mistä tekoäly oikeastaan rakentuu? Data scientistimme Matti Karppanen pureutuu blogissaan algoritmeihin tarkentavien esimerkkien avulla.

Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon

Anna-Maija Moilanen
Anna-Maija Moilanen
2019-04-09

Miten tieto saadaan liikkumaan ketterämmin kunnissa? Lue Anna-Maija Moilasen blogi siitä, miten tiedolla johtamisella voidaan lisätä kuntien päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 3

Maria Inkiläinen
Maria Inkiläinen
2019-04-08

Oletko ajatellut, että sijainti on itsenäinen elementtinsä vailla muita ulottuvuuksia? Tosiasiassa sijainti esiintyy harvoin, jos milloinkaan, yksinään. Blogissamme paikkatiedon johtava konsultti Maria kertoo, miksi juuri sijainnin eri yhteyksien tunnistaminen johdattaa...

Tuloksellinen analytiikka syntyy tehokkaista rutiineista

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija
2019-04-04

Analytiikkaprojektit asettavat tietoympäristöt koetukselle. Kerätyn tiedon täytyy olla jatkuvasti ajan tasalla ja ketterästi hyödynnettävissä. Lue, miten pilviympäristössä toimiva Analytics Factory –ratkaisumme auttaa tehostamaan tietoympäristöjesi hallintaa.