Valtiovarainministeriö on oikealla asialla. Sen tuore raportti ”Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet" toteaa, että robottien hyödyntäminen ja digitalisaatio ohjaavat kehitystä seuraavan vuosikymmenen ajan useilla eri alueilla. Tähän on helppo yhtyä.

CGI tekee vuosittain kansainvälisen kyselyn siitä,

 • mitä asioita asiakkaat pitävät tärkeinä pitkällä jänteellä,
 • mitä trendejä asiakkaat joutuvat ottamaan huomioon ja
 • mitä he pyrkivät saamaan aikaan teknologian mahdollistamilla keinoilla.

Puolet haastatelluista on liiketoimintapäättäjiä ja puolet ICT-päättäjiä. Kysely kattaa kaikki toimialat.

Strategiakyselyjen vastauksissa korostuu tällä hetkellä kaksi megatrendiä:

 1. Normaaliin tuotantotoimintaan ja yrityksen tai organisaation perustoimintojen kustannuksia pyritään samaan alas.
 2. Digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin pyritään siirtämään kehityspanoksia.

 

Automatisaatio ja robotisaatio ovat mielenkiintoisia alueita sekä kustannusten alentamisen että uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Organisaatiot pystyvät saavuttamaan merkittäviä säästöjä teknologian avulla. Ohjelmistorobotit voivat hoitaa toistuvia työtehtäviä ja fyysiset robotit tuotannon automatisointia.

 

openPalvelu- ja ohjelmistorobotiikka nousee jatkossa keskeiseksi tuottavuuden parannuskeinoksi.close

 

Digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -raportti on samoilla linjoilla. Palvelu- ja ohjelmistorobotiikka nousee jatkossa keskeiseksi tuottavuuden parannuskeinoksi. Työn teettäminen ulkomailla vähenee kun se voidaan hoitaa kotimaassa robottien avulla. Samalla automatiikan käyttö luo työpaikkoja esimerkiksi Suomeen.

Automatisaatio ja robotisaatio luovat uusia mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan tai perinteisten toimintatapojen kehittämiseen. Ne myös mahdollistavat digitalisaation hyödyntämistä kokonaan useilla toimialoilla. 3D-tulostaminen on yksi uusi merkittävä mahdollisuus.

ohjelmistorobotiikka

Valtionhallinto on kehityksessä kiitettävästi mukana. Valtioneuvoston periaatepäätös automatisaatiosta ja robotisaatiosta tuo esille useita tavoitteita. Niiden toteutuminen kuitenkin edellyttää

 • alan koulutusmahdollisuuksien parantamista,
 • yhteistyöverkostojen rakentamista,
 • valtion rahoitusmahdollisuuksien ohjaamista erityisesti näiden kärkialueiden kehittämiseen ja
 • muutosta estävien säädösten purkamista.

Vasta näiden jälkeen voidaan tehostaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa uusien tuotteiden, järjestelmien ja palvelujen saamiseksi globaaleille markkinoille.

Raportti esittelee myös toimia, joilla robotiikkaa ja älykästä automaatiota edistetään kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tämä on erittäin tärkeä näkökulma. Valtio pystyy omilla hankkeillaan kiihdyttämään kehitystä ja tuomaan toimijoita yhteen.

Proof-of-Value -tyyppiset kokeiluhankkeet ovat erittäin kannatettavia. Niiden avulla saadaan testattua ratkaisuja nopeasti ja tehokkaasti. Hallinnonalojen käytännön mahdollisuudet kokeilukulttuuriin ja sen myötä robotisaation ja automatisaation hyötyihin tulisi varmistaa osana toimenpidekokonaisuutta.

Yhteistyöverkosto tarvitsee jäseniä ja rahoitusta. Julkisen hallinnon ministeriöiden ja suurien kuntien tulisi olla mukana verkostoissa tuomassa esille hankkeita mutta myös tukemassa lainsäädäntöön liittyvää kehitystä. Julkinen hallinto pysyy paremmin ajan tasalla tarpeista, kun se on itsekin mukana edistämässä hankkeita. Näin saadaan kolmikanta-yhteistyö toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ekosysteemissä on tärkeää saada yhdistettyä teollisuuden, julkisen hallinnon ja ICT-yritysten toiminnot. Samoin veturiyritykset ovat tärkeitä koostamaan ekosysteemejä.

CGI:llä on halua ja valmiuksia toimia merkittävässä roolissa tällaisissa ekosysteemeissä. Pystymme tuomaan globaalin yrityksen kompentenssit mukaan hankkeisiin erityisesti itse robotiikan alueella mutta myös Big Datan ja analytiikan, tietoturvan, ketterän kehityksen ja tietojärjestelmien integroinnin alueilla.

Kirjoittaja toimii johtajana CGI:n hyvinvoinnin toimialalla. Ohjelmistorobotiikka on tällä hetkellä nopeimmin kasvavia teknologian hyödyntämisalueita julkishallinnon toimialalla.

 


  

Tutustu myös

Kirjoittajasta

Picture of Kari Natunen

Kari Natunen

Johtaja

Kari toimii johtajana CGI:n hyvinvoinnin toimialalla. Hänen vastuullaan on Big datan ja analytiikan kehittäminen sote-alueelle sekä kunnille ja Kari on CGI:n globaalin Big data and analytics-johtoryhmän jäsen. Kari vastaa myös CGI:n tarjoamasta Suomen sote-kentään, HUS-asiakkuudesta yhdessä asiakasvastaavan kanssa sekä CGI:n liiketoiminnan ...

Comments

Olen tyytymätön, kun vain jaetaan tietoa digitaalisesta liiketoiminnasta. Pitäisi tuoda esille enmmän digiohjelmien hyötyjä ja etuja. Ja miten digiohjelmat tekevät työt uudella tavalla? Palvelualat lisääntyvät ja siksi myös palveluita pitää digitalisoida, jotta ihminen voi tehdä tärkeimpiä palveluita asiakkaille. Oli ilo katsella, kun terveydenhoidossa on jo UUSIA TYÖTAPLJA: Ilmoittaudu sähköisesti tässä kohtaa. Julkiset palvelut vievät liikaa suomalaisten rahoja - julkisia palveluita pitäisi lisää uudistaa.

Submitted by Seppo Korpela on 05.12.2016

Kiitos Seppo kommentistasi. Hyvää pohdiskelua aiheesta - olen samaa mieltä siitä, että digiohjelmia pitäisi arvioida analyyttisesti. Jos hyödyt ja edut, samaan aikaan niiden vaikutusten ja panosten kanssa tulee arvioitua, niin saadaan priorisoitua tekemisiä ja niihin ja sitä kautta tehostettua vaikuttavuutta edelleen. Voidaan kohdistaa rajalliset resurssit oikeisiin asioihin.

Kirjoita kommentti

Comment editor

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot