Parinkymmenen vuoden väännön jälkeen globaalit kestävän kehityksen muutosvoimat ovat tulleet jäädäkseen. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu, luonnon monimuotoisuus, veden, metsien ja materiaaliresurssien väheneminen kuin heikentyvä ruokaturvallisuuskin vaikuttavat välillisesti tai suoraan jokaiseen yritykseen ja organisaatioon.

Resurssien ja elinympäristön muutos näkyy organisaatioiden toiminnassa esimerkiksi materiaalien hinnannousuna, resurssien vähenemisenä, muuttuneina ilmasto-olosuhteina, uusina lakeina sekä asiakkaiden arvojen ja ostokäyttäytymisen muuttumisena.

Muutosvoimat – tuttu juttu, mutta miten ne oikeasti vaikuttavat?

Kestävän kehityksen muutosvoimat tuovat yrityksille ja organisaatioille sekä riskejä että mahdollisuuksia.

Riskit liittyvät lainsäädäntöön, materiaalien puutteeseen, maineeseen ja markkinoihin. Mahdollisuuksia avautuu innovaatioissa, uusissa tuotteissa ja palveluissa, resurssitehokkuudessa, rahoitusvaihtoehdoissa ja kestävän brändin rakentamisessa.

Muutokset olivat pitkään hitaanlaisia, mutta viime vuosina tahti on alkanut kiihtyä.

Miten konkretisoimme muutoksen ja uudet mahdollisuudet?

Yrityksen ja organisaation täytyy luoda toimivia strategioita riskien vähentämiseen ja niihin sopeutumiseen. Vielä olennaisempaa on kuitenkin keskittyä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Tuotanto- ja palveluketjua tulee kehittää ketterämmäksi ja resurssitehokkaammaksi. Konkreettisia mahdollisuuksia ovat muun muassa energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen, kestävä ja läpinäkyvä toimitusketjun hallinta, strategiset kumppanuudet ja investointi uusiin kestäviin tuotteisiin ja palveluihin.

Miksi tyytyä vakiintuneeseen tasoon, kun voimme kehittää asioita kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti eteenpäin?

Lähes kaikissa asiakasorganisaatioissamme on asiantuntijoita tekemässä työtä kestävän kehityksen hyväksi. Todellisuudessa muutospaineet eivät kuitenkaan ole oikeasti johdon pöydällä tai strategian pohjana monessakaan yrityksessä. Työpanokset ovat viime vuosina ehkä päässeet myös siiloutumaan organisaation sisällä.

Jotta pysymme muutoksissa ja kilpailussa mukana, tarvitsemme tehokkuutta ja uusia ideoita tuotteen tai palvelun koko toimitusketjuun. Tarvitsemme myös ideoita uusiin avauksiin, uusien tuotteiden ja mahdollisuuksien innovointiin sekä uusien toimintatapojen jalkauttamiseen.

Mistä rohkeus uudistumiseen?

Muutosrohkeuden taustaksi tarvitaan tietoa ja työkaluja. Manuaalisella ja toistuvalla työllä emme pysty vastaamaan tulevaisuuden tehokkuushaasteisiin.

Yhä suurempi osa yritysten ja organisaatioiden yritys- ja prosessitiedoista on IT-järjestelmissä. Miksemme hyödyntäisi tehokkaammin tätä valmiina olevaa laajaa tietopohjaa ja järjestelmiä toimintamme uudistumiseen ja kehitystyöhön?

Mahdollisuuksia on monia. Ne myös ovat yleensä ainakin osittain yrityksellä jo tarjolla.

Työ ei voi kuitenkaan olla vain muutaman kestävän kehityksen asiantuntijan harteilla. Tarvitsemme kokonaisvaltaista näkemystä ja kehityskohteen syvää tuntemusta:

  • Asiakastietojen analysoinnin, sosiaalisen median seurannan sekä ennustettavuuden avulla voimme kehittää uusia palvelumalleja ja löytää uusia markkinoita.
  • Toiminnanohjausjärjestelmien avulla pystymme tehostamaan toimittajien luotettavuuden seurantaa, tuotteen jäljitettävyyttä ja ympäristövaikutusten raportointia.
  • Teollinen internet mahdollistaa tehostamisen ja teollisen tuottavuuden. Tiedämme missä mennään, mitkä ovat riippuvuudet ja miten parantaa liiketoimintaamme.
  • Raportointityökaluilla voimme visualisoida palvelujen ja tuotteiden ympäristövaikutuksia ja tiedämme missä ovat raaka-aineiden sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen liittyvät riskit.
  • Yritysvastuun johtamisjärjestelmän avulla voimme tehostaa yritysvastuun toimenpiteitä, tiedonkeruuta ja raportointia.
  • Yritysvastuuportaalin avulla voimme viestiä sidosryhmille työstämme ja palveluistamme läpinäkyvästi, reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti.
  • Pilvi- ja palveluratkaisut mahdollistavat järjestelmien tehokkaan ja tarpeen mukaisen käytön sekä laajan tietomäärän hallinnan.

Rohkeat ovat aina askeleen edellä.

Muutokset koskevat ennemmin tai myöhemmin meitä kaikkia.

Onneksi meillä on asiakkaina ja yhteistyökumppaneina mahtavia esimerkkejä yrityksistä, joilla on ollut rohkeutta ajatella arvoja, toimintatapoja ja palveluja toisin.

Etunenässä toimiminen on tuonut heille myös syvällistä osaamista ja muutaman askeleen etumatkan. Kiritään yhdessä tätä etumatka pidemmäksi.

Kestävää kehitystä käsitellään myös Ratkaisu15-seminaarissa 22.1.2015, "Uutta kestävää liiketoimintaa" -teemasalin puheenvuoroissa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu www.cgi.fi/ratkaisu 

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot