Lohkoketjujen teknisen esittelyn jälkeen kerron esimerkkejä teknologialle otollisista käyttötapauksista. Arvoketjujen tietosiiloja ei ole kyetty perinteisin keinoin avaamaan eikä hajallaan olevaa tietoa ole onnistuttu kokoamaan ilman välittäjäosapuolien vahvaa roolia. Lohkoketjut tarjoavat ratkaisun juuri näihin ongelmiin.

Lohkoketjut ovat hyviä liittämään elinkaaritapahtumia eri kohteisiin sekä keräämään dataa luotettavasti eri osapuolilta.

Pitkien arvoketjujen tai elinkaarien haasteena ovat siiloutunut tieto ja tiedon jakamiseen liittyvä luottamuspula. Data voi olla esimerkiksi

  • kalaerän tapahtumahistoria merestä myymälään
  • potilaan sairaus- ja toimenpidehistoria tai
  • kansalaisen oppimis- ja opiskeluhistoria.

Tyypillisesti arvoketjun tai elinkaaren vaiheiden data on talletettuna eri yrityksiin. Yritykset eivät mielellään anna tietoja muiden käyttöön. Myös monet prosessit ovat paperipainotteisia allekirjoituksineen ja leimoineen.

Kokonaiskuvan rakentaminen on haastavaa, ja epätäydellinen tieto luo epävarmuutta päätöksentekoon. Joissakin tapauksissa, kuten kansainvälisessä kaupassa, voivat myös rahalliset riskit olla suuria.

Kuinka lohkoketjuteknologia auttaa ratkaisemaan kalaerän matkaa merestä myymälään.

 

Kalaerän arvoketju koostuu useista vaiheista ja yrityksistä. Ekosysteemin osapuolet tuottavat tietoa arvoketjuun allekirjoittamalla tapahtumat. Digitaalinen allekirjoitus vie paperiset allekirjoitus- tai hyväksymisprosessit verkkoon. Tämä tehostaa toimintaa.

Digitaalisen allekirjoituksen ja jaetun datan ansiosta toimijat saavat luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa erän etenemisestä. Koko ekosysteemin kattava läpinäkyvyys mahdollistaa arvoketjun täsmällisen kehittämisen.

Reaaliaikaisen tiedonkulun ansiosta arvoketjun rahavirtoja voidaan myös automatisoida.

Arvoketjun yhteinen alusta helpottaa ongelmien ja tavaroiden alkuperän jäljittämistä. Kaikki hyötyvät tuotteiden ja datan jäljitettävyydestä.

Erilaiset rekisterit ovat lohkoketjutoteutusten ensimmäisiä osa-alueita.

Keskeistä roolia esittää kerättävä data. Mikäli arvoketjulle yhteisen tietosisällön löytyminen ei ole ekosysteemille itsestään selvää, voi aina aloittaa loppuasiakkaan tarpeista.

Erilaiset rekisterit ovat lohkoketjutoteutusten ensimmäisiä osa-alueita. Läheskään kaikkien tavaroiden omistajuudesta ja tilasta ei ole olemassa keskitettyjä rekistereitä. Pirstaloituneista tiedoista on vaikea koota kokonaiskuvaa tai etsiä yksittäistä kohdetta.

Jos ostat esimerkiksi polkupyörän yksityishenkilöltä tai käytettynä netistä, voi olla mahdoton selvittää, onko pyörä varastettu vai ei.

varastettujen tavaroiden julkinen rekisteri

Varastetuista tavaroista ei ole yhtä keskitettyä, yleisesti hyödynnettävissä olevaa rekisteriä. Perinteisesti rekisterin ylläpitäminen vaatisi luotetun osapuolen ja oman infrastruktuurin.

Julkiselle lohkoketjuteknologialle rakennettu ratkaisu muuttaa välittäjäosapuolen roolia kehittäväksi osapuoleksi ja pienentää infrastruktuurikustannuksia.

Korkean luottamuksen maissa, kuten Suomessa, omistajuusrekistereillä tulee olemaan merkittävä vaikutus jakamistalouteen.

Vakuutusyhtiöt tai muut luotettavat tahot toimittavat tietoja rekisteriin. Digitaalisen allekirjoituksen ansioista voidaan olla varmoja, että tieto on tullut virallisesta lähteestä. Avoimesta rekisteristä jokainen tietoa tarvitseva voi kysellä tavaran tilannetta.

Varastetun tavaran rekisterin suurin hyötyjä olisi yhteiskunta, vaikka sen avulla vakuutusyhtiöt voisivat vähentää väärin perustein haettuja korvausmääriään ja parantaa asiakaspalvelua. Esimerkiksi vuonna 2016 pelkästään polkupyörien korvaussumma oli noin kuusi miljoonaa euroa.

Rekisterin avulla verkon kauppapaikat voisivat parantaa mainettaan ja pienentää varastetun tavaran jälleenmyyntiin liittyvää riskiä.

Yksilöiden välisessä kaupankäynnissä ostajan olisi turvallisempaa ostaa käytettyä tavaraa sekä helpompi elää hyvien arvojen mukaisesti.

Rekisteriä voisi hyödyntää käytännössä kaikkiin tavaroihin, joilla on tai voi olla yksilöivä tunnus. Rekisterin yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat merkittäviä, kun epärehellinen toiminta vaikeutuisi.

Omistajuusrekisterien vaikutukset eivät ulotu pelkästään matalan luottamuksen maihin, joissa on korruptiota ja helposti haavoittuvat rekisterit. Korkean luottamuksen maissa, kuten Suomessa, omistajuusrekistereillä tulee olemaan merkittävä vaikutus jakamistalouteen.

 

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Pankki- ja vakuutusalan informaation hallinnan hankkeissa. Nikon tavoitat osoitteesta n.harju@cgi.com

 


 

Tutustu myös

Kirjoittajasta

Picture of Niko Harju

Niko Harju

Asiantuntijajohtaja

Yritysten, yritysekosysteemien ja yritysverkostojen ratkaisut ovat lähellä sydäntäni. Työskentelen koeteltujen konseptien sekä viimeistä huutoa olevien teknologioiden ja ratkaisujen parissa. Lähes 20 vuoden urani aikana olen vetänyt ja ollut osana informaation hallinnan hankkeita vetäjän, arkkitehdin ja konsultin rooleissa. Viimeisin ihastukseni on lohkoketjuteknologia ja sen luomat mahdollisuudet ...

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot