Tähän asti olen blogeissani keskittynyt lohkoketjujen perusteisiin. Olen myös kannustanut käytännönläheiseen ja kokeilevaan toimintaan uuden teknologian kanssa. On aika siirtyä käytännön alustaratkaisujen tasolle.

Lohkoketjuja tai sen tapaisia alustoja on erilaisia ja eri tarkoituksiin soveltuvia. Nostan esiin neljä mielenkiintoista tuttavuutta: Ethereum, Quorum, Hyperledger Fabric ja Corda. Kaikkia näitä kehitetään hieman eri lähtökohdista, mutta ne muistuttavat keskeisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan.

Vaikka yleisesti puhutaan lohkoketjuteknologiasta, Hyperledger Fabric ja Corda tuovat mukanaan uuden käsitteen: Distributed Ledger Technology tai DLT.

Erona lohkoketjun ja DLT:n välillä on tapa, jolla tieto tallennetaan. Lohkoketju kerää tapahtumat kronologisesti järjestettyihin ja toisiinsa kytkettyihin lohkoihin. DLT puolestaan tallentaa datat tietokantaan, joka on jaettu toimijoiden kesken.

Edellä mainittuja alustoja yhdistää kyvykkyys luoda älysopimuksia eli liiketoimintalogiikkaa, jonka perusteella tapahtumat toteutetaan. Ne ovat myös onnistuneet keräämään taakseen merkittäviä yritysyhteenliittymiä.

Ethereum poikkeaa eniten muista alustaratkaisuista. Se on alun perin kehitetty lohkoketjujen avoimeksi, kaikkien ulottuvilla olevaksi ”internet” -tyyppiseksi alustaksi. Quorum, Hyperledger Fabric ja Corda ovat suljetumpia, ”intranet”-tyyppisiä alustoja.

 Lohkoketjujen anatomia – Osa 8: Erilaisuus on rikkaus

Yleisiä puheenaiheita lohkoketjujen ympärillä ovat

  • yksityisyys ja läpinäkyvyys
  • suorituskyky sekä 
  • oikean alustan löytäminen.

Yksityisyys ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä vaatimuksia yrityksille. Ethereum ei näihin vaatimuksiin taivu. Quorum, Hyperledger Fabric ja Corda sen sijaan osaavat ottaa huomioon yritystason vaatimukset, mutta jokainen hieman eri tavoin.

Ethereum Foundationin johdolla kehitettävällä Ethereum alustalla ei ole yksityisyyssuojauksia oletuksena. Kuka tahansa voi näin ollen tarkastella kaikkia tapahtumia. Jos Ethereum pitää saada huomioimaan käyttäjän yksityisyys, yksityisyyttä tukevat ominaisuudet tulee rakentaa erikseen toteutettavaan sovellukseen.

Quorumin kehitystyötä johtaa amerikkalainen suurpankki J.P.Morgan. Quorum salaa sekä eristää yksityiset tiedot ja tarjoaa läpinäkyvyyden vain sitä tarvitseville osapuolille. Quorumilla on yksi yhteinen tapahtumahistoria, joka pitää sisällään sekä julkiset että yksityiset tapahtumat. Julkiset tapahtumat ovat luettavissa, mutta yksityiset tapahtumat ovat vain viittauksia (tarkistesummia) tapahtuman osapuolien laitteille eristettyihin tapahtumiin.

Hyperledger Foundationin johdolla kehitettävä Hyperledger Fabric rajaa yksityiset tiedot ja läpinäkyvyyden kanavittain. Jokainen kanava sisältää oman transaktiohistoriansa. Yhtä kanavaa voi ajatella yhtenä lohkoketjuna, eli kanavapohjaisessa tietojen suojaamisen mallissa rakennetaan ikään kuin lohkoketjujen verkko.

Myös R3-konsortion johdolla kehitettävä Corda hoitaa yksityisyyttä ja läpinäkyvyyttä kanavapohjaisesti. Cordan ja Hyperledger Fabricin erona on, että Hyperledger Fabric julkaisee hyväksytyt tapahtumat koko kanavalle, mutta Cordassa viestintä tapahtuu kahden välisenä.

Viimeaikaisissa asiakas- ja kumppanikeskusteluissani skaalautuvuus ei ole enää noussut pinnalle yhtä vahvasti kuin vielä jokin aika sitten. Ehkä uusien ratkaisujen ja tietoisuuden kasvamisen myötä on ymmärretty, että ongelmat ratkeavat.

Skaalautumisen vaatimukset ovat luonnollisesti myös tapauskohtaisia. On eri asia puhua joistakin samanaikaisista tai pienemmällä intensiteetillä tulevista tapahtumista kuin maailman luokan luottokorttitapahtumista.

Suljetut pilvipalveluihin rakennetut lohkoketjuratkaisut ovat huomattavasti suorituskykyisempiä kuin julkiset lohkoketjut. Tämä johtuu siitä, että suljetuissa ympäristöissä tapahtumien validointiin voidaan käyttää kevyempiä menetelmiä.

Yritykset, joilla on jo aavistus mahdollisista käyttötapauksista, pohtivat, mikä alusta soveltuisi parhaiten heidän tarpeisiinsa. Yhä useampi alkaa olla tietoinen eri vaihtoehdoista.

Ethereum sopii erityisesti yksilöiden välistä kanssakäymistä edistävien tai vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa parantavien sovellusten rakentamiseen. Alusta sopii toimintaan, jossa läpinäkyvyys tai yksilöiden välinen vaihdanta ovat keskeisessä osassa. Ethereumin etu tällä hetkellä on laaja kehittäjäverkosto ja julkisesti koeteltu alusta.

Quorum tuo Ethereumille uudenlaista uskottavuutta yrityskäyttöön. Tulevaisuus näyttää kuinka hyvin Quorum hyötyy Ethereumin olemassa olevista ominaisuuksista ja kehittäjäverkostosta.

Myös Hyperledger Fabricia on kehitetty yritystoimintaa silmälläpitäen. Alustaa kokeillaan esimerkiksi kuljetusalan ratkaisuissa. IBM on työntänyt alustaa eri yrityksille omaan energiseen tyyliinsä.

Corda on kehitetty finanssialaa ja sen sääntelyä silmällä pitäen. Alusta on perinteiselle finanssitoimialalle erityisen houkutteleva, koska sillä on selkeä tarkoitus palvella finanssitoimialan tarpeita huomioiden sääntelyn vaatimukset.

Lohkoketjujen ja DLT-alustojen peli on kuitenkin vielä niin alussa, että pelkästään yhteen vaihtoehtoon jumiutuminen voi jopa osoittautua jatkossa rajoitteeksi. Kannattaa siis katsella rauhassa ympärilleen ja kokeilla eri alustoja. Koskaan ei ole ollut parempaa hetkeä opetella käytännön kautta tehden pieniä kokeiluja eri teknologioilla.

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Pankki- ja vakuutusalan informaation hallinnan hankkeissa. Nikon tavoitat osoitteesta n.harju@cgi.com.

 


Aiheesta lisää:

Lue myös sarjan muut blogaukset:

Kirjoittajasta

Picture of Niko Harju

Niko Harju

Asiantuntijajohtaja

Yritysten, yritysekosysteemien ja yritysverkostojen ratkaisut ovat lähellä sydäntäni. Työskentelen koeteltujen konseptien sekä viimeistä huutoa olevien teknologioiden ja ratkaisujen parissa. Lähes 20 vuoden urani aikana olen vetänyt ja ollut osana informaation hallinnan hankkeita vetäjän, arkkitehdin ja konsultin rooleissa. Viimeisin ihastukseni on lohkoketjuteknologia ja sen luomat mahdollisuudet ...

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot