Lohkoketjut ovat tulleet jäädäkseen. Ennen kuin harkitset lopullista liittymistä lohkoketjuihin, kannattaa selvittää etukäteen, mihin ne soveltuvat.

Blockchain  ̶  tuttavallisemmin lohkoketju  ̶  ponnisti muutama vuosi sitten Bitcoin-virtuaalivaluutan taustalta ja on nyt Gartnerin hypekäyrän huipulla.

Edelläkävijöiden sovelluksia löytyy jo maailmalta. Kuluvan vuoden aikana niitä on odotettavissa lisää lohkoketjuja kokeilevilta ja hyödyntäviltä yrityksiltä. Elämme aikaisten adoptoijien aikaa.

Lohkoketjujen avulla valtiot, yritykset, yhteisöt ja yksilöt voivat nopeuttaa ja tehostaa toimintaansa sekä lisätä luottamusta.

Toimintaa tehostavat esimerkiksi:

 • vähentyneet integraatiotarpeet,
 • informaation epäsymmetrian väheneminen,
 • hajautetun arkkitehtuurin tuoma luotettavuus sekä
 • viansietokyky.

Luottamusta lisäävät:

 • mahdollisuus vahvaan yksityisyyden suojaan,
 • luottamus toisen osapuolen aitouteen sekä
 • menneisyyden muuttumattomuus. 

Lohkoketjujen avulla valtiot, yritykset, yhteisöt ja yksilöt voivat nopeuttaa ja tehostaa toimintaansa sekä lisätä luottamusta.

Lohkoketjuteknologian keskeisiä teknisiä elementtejä ovat vahva salaus, konsensusmekanismi sekä hajautettu arkkitehtuuri. Kärjistetysti ilmaistuna lohkoketjut ovat vain kasa olemassa olevia teknologioita ja konsepteja paketoituna uusiksi maailman kypsyessä.

Lohkoketjuteknologia soveltuu toimintaan, jossa vaaditaan luottamusta, käsitellään tapahtumia, on paljon eri osapuolien välisiä integraatioita, tiedon epäsymmetria on suurta ja historiatietojen tulee olla varmistettavissa.

Kun haluat tehdä nopean happotestin uudelle lohkoketjuihastuksellesi, esitä ainakin seuraavat kysymykset:

 1. Vaaditaanko toiminnalta erityistä yksityisyyttä tai luottamusta?
 2. Synnyttääkö toiminta tapahtumia, joiden oikeellisuus ja historiallinen muuttumattomuus ovat tärkeitä vaatimuksia? Voidaanko ratkaisulla esimerkiksi helpottaa auditointeja?
 3. Liittyykö toimintaan ja tapahtumiin useita eri osapuolia, joilla on erilliset tietovarannot liittyen samaan asiaan? Auttaisiko yhteinen alusta vähentämään tiedon epäsymmetriaa? Voisiko yhteisestä tiedosta jopa syntyä jotain suurempaa?
 4. Liittyykö toimintaan paljon eri osapuolten välisiä integraatioita? Auttaisiko yhteinen alusta tuomaan eri osapuolten kesken synergioita, kuten nopeutta tai kustannussäästöjä tai reaaliaikaisempaa tietoa?
 5. Sisältääkö toiminta välittäjäosapuolia kuten kustantajat tai pankit, joiden rooli pienenisi tai jopa poistuisi keskitetyn alustaratkaisun myötä? Mikä olisi kustantajan tai pankin rooli digitaalisessa taloudessa, jossa maksut suoritettaisiin kahden välisinä ilman pankkia ja kirjan tai musiikin julkaiseminen onnistuisi suoraan alustalle, joka veloittaisi lukijaa/kuuntelijaa suoraan eikä välikäsien kautta?
 6. Mikä toiminto on yhtä aikaa sekä nopein että hyödyllisin koeponnistettava? Suurimmat hyödyt eivät aina välttämättä tule nopeasti, jolloin odotusajan kustannukset nousevat. Kaikista nopeimmin toteutettavat ratkaisut taas eivät välttämättä tuota suurinta hyötyä. Löytyisikö optimaalisin lähtökohta siis jostain tältä väliltä?

Ihastuminen on hieno tunne, mutta tulee muistaa, että lohkoketjuteknologia ei ole ratkaisu kaikkeen. Toistaiseksi se ei sovellu toimialalle, jossa vaaditaan lähes täydellistä reaaliaikaisuutta. Tällä hetkellä lohkoketjujen transaktioiden varmistamisajat ovat sekunneista minuutteihin.

Lohkoketjut eivät voi vielä korvata esimerkiksi maailmanluokan luottokorttitapahtumia käsitteleviä ratkaisuja.

Jos ajattelit korvata lohkoketjulla olemassa olevan sisäisen järjestelmän, jolle hajautettu arkkitehtuuri, vahva salaus, läpinäkyvyys ja usean osapuolen yhteiskäyttöisyys tai historian muuttumattomuus ei ole iso juttu, hyöty voi jäädä pieneksi.

Vaikka lohkoketjuteknologia yhdistääkin verkon ja tietokannat, se ei silti ole korvaava teknologia erilaisille tietovarannoille.

Jos kuitenkin olet sujut lohkoketjujen perusajatuksen kanssa ja olet todennut, että lohkoketjuilla voisi olla jotain annettavaa yrityksellesi, on aika kääntää katse kohti alustakonseptia. Kerron niistä lisää seuraavassa blogissani.

 

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä pankki- ja vakuutusalan informaation hallinnan hankkeissa.

 


Aiheesta lisää:

Tutustu myös

 

Kirjoittajasta

Picture of Niko Harju

Niko Harju

Asiantuntijajohtaja

Yritysten, yritysekosysteemien ja yritysverkostojen ratkaisut ovat lähellä sydäntäni. Työskentelen koeteltujen konseptien sekä viimeistä huutoa olevien teknologioiden ja ratkaisujen parissa. Lähes 20 vuoden urani aikana olen vetänyt ja ollut osana informaation hallinnan hankkeita vetäjän, arkkitehdin ja konsultin rooleissa. Viimeisin ihastukseni on lohkoketjuteknologia ja sen luomat mahdollisuudet ...

Kirjoita kommentti

Comment editor

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot