Etenkin silloin, kun digitaalista liiketoimintaratkaisua rakennetaan palvelemaan useita sidosryhmiä niin ulkoisiin kuin sisäisiinkin kanaviin, korostuu palveluiden suunnittelu aivan uudella tapaa. Puikoissa ei välttämättä olekaan ohjelmistosuunnittelija, vaan kehitystyötä tehdään suoraan liiketoiminnan tai IT:n edustaja toimesta – tällöin myös kohderyhmän huomiointi ja käytettävyyden korostaminen nousevat aivan uusiin sfääreihin.

Dynamics 365:n teknologia-alustan alla oleva ”common data model” vastaa tähän tarpeeseen. Sen teknologia kehittyy päivä päivältä paremmaksi ja siihen tulee jatkuvasti jopa kokonaan uusia toiminnallisuuksia. Ympärille on kehittynyt ekosysteemi, jossa kumppanit sekä tukevat asiakkaita että kehittävät laajennuksia. Lisäksi ratkaisu on milloin tahansa laajennettavissa yrityksen sisällä uusiin liiketoimintoihin ja kokonaisuus on saatavana myös omasta tai kumppanin konesalista, mikäli Azure/pilvipalvelu ei syystä tai toisesta sovellu oman yrityksen tarpeisiin.

 

Sovellukset korvaavat koodauksen ja räätälöinnit

Aiemmassa blogikirjoituksessani esittelin neljä eri kategoriaa, neljä aaltoa, jossa muutokset Microsoftin Dynamics AX:aan aikoinaan tulivat. Osoituksena Azuren merkittävyydestä, käännän nämä neljä aaltoa uuteen maailmaan:

  • Lokalisointitarpeet. Aiemmin mainitsin yhtenä SaaS-palvelun etuna jatkuvasti kehittyvän sovelluksen. Lisäksi tyypillisimmät muutokset ovat viranomaisraportteja, joihin Microsoft on kehittänyt yhteisöpohjaisen sähköisen raportoinnin alustan ja useakin kumppani omia toteutuksiaan. Olemme itse tuoneet osaksi ratkaisujamme niin pankkiyhteyksiä, viranomaisraportteja kuin tulosteitakin koodaamatta riviäkään ERPin sisälle.
  • Prosessien automatisointi. Näiden kohdalla kysymys kuuluu, kuinka syvälle halutaan mennä? Yksi Azuren päälle rakennettujen liiketoimintasovellusten valttikortti on niiden avoimet API-rajapinnat ja edelleen kehittyvä common data model. Pelkästään hyödyntämällä Microsoftin Azureen kehittämää Flow:ta voidaan automaattisia työnkulkuja rakentaa esim. pääkäyttäjän toimesta edelleen koodaamatta riviäkään.
  • Vanhan ihannointi. Microsoftin Azuresta löytyvä Powerapps olisi sopinut myös edelliseen prosessien automatisointi -kohtaan, mutta halusin jakaa sen tälle riville. Powerapps mahdollistaa liiketoimintasovellusten rajat ylittäviä, toimintoja automatisoivia tai yksinkertaistavia sovelluksia - koodaamatta riviäkään.
  • Täysin turhat muokkaukset. Näille en hae suoraa korvaajaa, mutta olemme toteuttaneet asiakkaillemme Azureen API-arkkitehtuurilla erillisiä älykerroksia, joiden päälle heidän on mahdollista tehdä myös failfast-tyyppistä protoilua pikkurahalla uhraamatta ERPin integriteettiä tai koodaamatta toiminnanohjausjärjestelmään riviäkään.

Listaa olisi voinut vielä jatkaa, mutta viestini on sama, jonka tämän blogisarjan alussa toin esiin: ei jäädä kiinni menneeseen ja tyydytä nykytilaan, vaan katsotaan uteliaasti ja avoimin silmin tulevaan - metsä on nähtävä puilta. Esittelemäni neljä aaltoa ovat yksi tapa kohdata muokkaustarpeet toiminnanohjausratkaisuissa. Kun perusasiat on saatu kuntoon, voidaan ryhtyä kehittämään lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.

 

Ei jäädä kiinni menneeseen ja tyydytä nykytilaan, vaan katsotaan uteliaasti ja avoimin silmin tulevaan - metsä on nähtävä puilta
 

Loppuun sekä tätä blogia että koko neljän blogin sarjaa koskien pohdittavaksi:

Onko yrityksenne järjestelmähankintojen vaatimusluettelo tehty toistamaan eilistä, vai mahdollistamaan huomista?
Voitaisiinko yrityksenne teknologiainvestointi nähdä nykytilan turvaamisen sijaan osana kilpailuedun rakentamista ja tulevaisuuden tarpeita?
Yhteenvetona totean, että Dynamics 365 on mieletön alusta, jonka potentiaalin valjastamatta jättäminen olisi hölmöä. Uskon itse vakaasti tähän teknologiaan ja seison ylpeänä sen takana.

Millaisia ajatuksia blogisarja herätti sinussa? Jatkan mielelläni keskustelua aiheesta ja siitä, miten Dynamics 365 voi viedä yrityksenne toiminnan uudelle tasolle, ota yhteyttä!

 

Tutustu

Kirjoittajasta

Picture of Teemu Vierimaa

Teemu Vierimaa

Director, Consulting Services

Toimin CGI:llä konsultointijohtajana. Minulla on kymmenvuotinen kokemus toiminnanohjaushankkeista ja erityisesti Microsoftin toiminnanohjausteknologioista. Olen toiminut useassa eri roolissa toiminnanohjausprojekteissa ja minulla on kokemuksen kautta hankittua ymmärrystä liiketoimintaprosesseista ja näkemystä niiden yhdistämisestä IT-vaatimusten kanssa. Microsoft Dynamics AX:n täydellinen uusiutuminen Dynamics 365 ...

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot