”CGI Voice of the Customer -tutkimuksessa haastattelimme globaalisti 1000 asiakasta. Haastatelluista yrityksistä erottui pieni edelläkävijöiden ryhmä, noin 30 yritystä, joiden poikkeuksellista menestystä oli yhdistämässä alustatalouden ajattelun kulmakivet. Näiden yritysten liiketoiminta kasvoi 60 % nopeammin. Lisäksi ne olivat 100 % kannattavampia kuin muut verrokkiryhmän yritykset.”

Alustatalous ja digitaaliset ekosysteemit ovat nykyisin vahvasti esillä eri medioissa. Perinteiset suuryritykset ovat heränneet muutokseen ja rakentavat tällä hetkellä omia teknologia-alustoja, joilla ne digitalisoivat liiketoimintamallejaan ja tavoittelevat uusia markkinoita. Startup-yritysten keskuudessa alustaliiketoiminta alkaa olla jo de facto. Kyseessä on valtavan laaja ja monitahoinen ilmiö, johon liittyy paljon vieraita termejä, jotka kuvaavat abstrakteja asioita. Ei ole ihme, että monen ihmisen voi olla vaikea saada asiasta kunnolla kiinni.

Alustataloutta on vaikea kiteyttää puolen minuutin hissipuheeksi, koska mitä täsmällisemmin sitä yrittää määritellä, sitä abstraktimpi ja vaikeammin ymmärrettävä kuvauksesta tulee. Voimme määritellä alustatalouden esimerkiksi näin:

Alustatalous (Platform Economy) on teknologian mahdollistama, digitaalisiin liiketoiminta-alustoihin perustuva liiketoimintamalli, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, jossa vaihdetaan ja luodaan arvoa.

Määritelmä on kattava, mutta mitä sillä tarkoitetaan käytännössä? Okei, kyseessä ovat digitaaliset alustat, joilla luodaan uudenlaista liiketoimintaa. Mutta miten nämä alustat eroavat muista digitaalisista tuotteista ja palveluista?

Digitaaliselle alustaliiketoiminnalle on tyypillistä uudenlainen teknologian mahdollistama liiketoimintamalli, useiden käyttäjäryhmien yhdistäminen alustan avulla, helppo tapa liittyä, sekä skaalautuvuus käyttäjämäärän kasvaessa.

Digitaalisen alustaliiketoiminnan tunnusmerkit ovat:

  • Teknologian mahdollistama liiketoimintamalli
  • Käyttäjäryhmien välillä tapahtuva vuorovaikutus
  • Alusta luo luottamauksen käyttäjien välille
  • Avoimet rajapinnat (API) kehittäjille
  • Liiketoiminta skaalautuu käyttäjämäärän kasvaessa
  • Plug-and-play -mallinen, eli helppo ottaa käyttöön itsepalveluna
  • Uudenlainen liiketoimintamalli, joka luo käyttäjälle välitöntä lisäarvoa

CGI Next Digital Business Platform yksikössä olemme erikoistuneet alustatalouteen ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rakennamme todistetusti paremman huomisen asiakkaillemme.

Kirjoittaja toimii arkkitehtina CGI:ssä. Matin tavoitat osoitteesta matti.koljonen@cgi.com. 

CDO Playbook tarjoaa punaisen langan jokaiselle asiakokemuksen kehittämisestä vastaavalle johtajalle.

Kirjoittajasta

Picture of Matti Koljonen

Matti Koljonen

Arkkitehti

Toimin CGI Next -yksikössä johtavana arkkitehtina, teknisenä leadina, kehittäjänä ja konsulttina. Olen aikaisemmin työskennellyt myös liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintojen kehittäminen uusimpien teknologioiden avulla on suurin intohimoni. Kehityshankkeiden johtaminen on minulle luontevaa. Pidän asiakkaiden ja eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa työskentelemisestä. Alustatalous, API -arkkitehtuurit, pilvipalvelut, leanisti ...

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot