Primary tabs

Katja Antikainen

Olen Katja Antikainen ja toimin sote-tietojohtamisesta ja -analytiikasta vastaavana johtajana CGI:n Healthcare & Welfare -yksikössä. Minulla on 20 vuoden kokemus julkiselta sektorilta, josta puolet sotesta. Olen mm. 7 vuoden ajan vastannut Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tietojohtamisesta. Tänä aikana olin mukana useissa sote-uudistukseen liittyvissä kansallisissa kehittämishankkeissa sekä STM:n työryhmissä. Nyt viimeiset 1,5 vuotta olen vastannut CGI:n sote-tietojohtamisen tarjonnan kehittämisestä vastaamaan sote-uudistuksen mukanaan tuomia tarpeita. Ominta aluettani on kokonaisvaltainen sote-näkökulma sekä tietojen yhdistäminen eri tietolähteistä.

Kirjoittajalta

Dynaaminen tietomalli vie kohti ihmiskeskeistä sotea

17.09.2020 Kun eri tavoin, eri paikoissa ja eri aikoina asiakkaista tai potilaista kerätyt tiedot kiinnitetään sosiaaliturvatunnukseen, ne on mahdollista yhdistää yhteen, dynaamiseen sote-tietomalliin. Sen avulla voidaan muun muassa kohdentaa ennaltaehkäisevää toimintaa oikein ja tukea yhden luukun ...

Sosiaali- ja terveyspalvelut