Picture of Susanna Jouhiaho

Olen Susanna Jouhiaho ja toimin taloushallintoratkaisujen konsulttina CGI:n kuntayksikössä. Olen työskennellyt aiemmin erilaisissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olin mm. ison suomalaisen kaupungin taloushallinnosta vastaavana palvelupäällikkönä sekä talouspäällikkönä säätiöiden palvelukeskuksessa. Kouluttaudun parhaillaan työni ohella Tampereen yliopiston Julkistalouden controller -täydennyskoulutusohjelmassa. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella ja kehittää CGI:n ratkaisuja ja tarjontaa vastaamaan Kuntatieto- ja Maakuntatietohankkeiden uusia vaatimuksia taloustiedon tuottamiselle, laadulle ja vertailukelpoisuudelle.