Picture of Mika Kaartinen

Olen Mika Kaartinen ja työskentelen asiakkuusjohtajana CGI Welfare & Local Government –yksikössä. Toimin sillanrakentajana terveydenhuollon asiakkaideni ja CGI:n asiantuntijoiden välillä. Erityisiä mielenkiintoni kohteita ovat kansalaisen palvelukoordinaatio, potilasturvallisuus ja digitalisaatio.