Primary tabs

Marika Nokelainen

Työssäni uudistan muoti- ja tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmää Dafoa. Tavoitteenani tarjota parhaat mahdolliset työkalut asiakkaillemme, jotta he voivat kestävästi menestyä nopeasti muuttuvalla toimialalla.

Vahvuuteni on käyttäjälähtöinen ajattelu sekä luovuus yhdistettynä tekniseen osaamiseen. Seuraan aktiivisesti toimialan muutosta ja sen pohjalta ideoin tulevaisuuden järjestelmäratkaisuja.

Keskustellaan muutoksesta yhdessä, ota yhteyttä.

Kirjoittajalta

Nämä neljä trendiä muokkaavat tekstiili- ja muotialaa

12.06.2019 Tekstiili- ja muotiala on murroksessa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa alalle uusia vaatimuksia, joihin vastaaminen vaatii prosessien ketteryyttä, riskien hallintaa sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Toiminnanohjaus on keskeisessä roolissa liiketoiminnassa, jossa datan merkitys korostuu ...

Dafo