Primary tabs

Katriina Wallinmaa

Olen Katriina Wallinmaa ja työskentelen CGI:llä valtionhallinnon talouden ja koulutuksen yksikössä projektipäällikön ja palvelupäällikön tehtävissä.

Kiinnostuksenkohteinani ovat kehittyneet tietojärjestelmät, BI-analytiikka ja liiketoiminnan yhteensovittaminen IT:n kanssa. Tunnen vahvaa vetoa julkisten palveluiden kehittämiseen kansalaisten paremmaksi palvelemiseksi. Julkishallinnon digitaalisia palveluja ja järjestelmiä kehittämällä vaikutetaan kansalaisten arkeen merkittävästi, mikä motivoi minua kehittymään alan IT-konsultoinnissa.

Olen suorittanut tutkimusta CGI:lle diplomityön muodossa liittyen julkishallinnon asianhallinnan tehostamiseen. Olen päässyt hyödyntämään kiinnostuksenkohteitani asianhallintajärjestelmien kokonaisuuksien hahmottamiseksi sekä CGI:ltä saamaani kokemusta ymmärtääkseni julkishallinnon erityispiirteitä. Asianhallinta ohjaa keskeisesti julkisen sektorin päätöksentekoa, joten sen tehostamiseen tulee panostaa tulevaisuudessa mm. data-analytiikan keinoin.

Kirjoittajalta

Asiakirjoista ja arkistoinnista mukautuvaan asianhallintaan – miten data-analytiikalla voidaan vaikuttaa prosessien tehostamiseen?

07.05.2019 Virastojen asianhallinnan modernisoituessa data-analytiikan avulla on mahdollista tehostaa prosesseja, päätöksentekoa ja kansalaisten palvelua. Katriina Wallinmaa blogasi diplomityön havainnoistaan.

Liiketoimintaprosessit