Picture of Juha Pohto

Olen Juha Pohto ja vastaan CGI:llä eläkevakuutusasiakkaille tarjoamistamme palveluista ja niiden kehittämisestä. Urallani olen toiminut useilla toimialoilla erilaisissa avainrooleissa ja -tehtävissä. Vahvuuksiani ovat uusien palveluiden ideoiminen eri toimialojen osaamista yhdistämällä sekä tavoitteiden vieminen ideasta konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Pitkäjänteinen sitoutuminen, vastuullisuus ja laadun jatkuva parantaminen ovat toimintamme keskiössä, kun digitalisaatio muuttaa pelisääntöjä laajalti eri toimialoilla. Korkeatasoinen asiantuntemuksemme on käytettävissäsi ja olemme mielellämme ratkomassa haasteitasi. Miten voin olla avuksi?