Picture of Arttu Niskasaari

Autan asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa palvelumuotoilun keinoin. Tällöin oleellista on yhdessä tekeminen, asiakkaiden ja käyttäjien syvällinen ymmärtäminen sekä ennakkoluuloton ja kokonaisvaltainen tapa rakentaa ratkaisuja.

Näkökulmani on se, että paras tapa liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi on auttaa käyttäjät omiin tavoitteisiinsa eleganttien ja aidosti merkityksellisten palveluiden avulla. Tällöin teknologiat ja tuotteet eivät ole pääroolissa, vaan käyttäjien motiivien, ajatusten ja tunteiden ymmärtäminen. Tämä luo pohjan sekä nykyisen liiketoiminnan kehittämiselle että täysin uuden luomiselle.