Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on sekä Suomen suurin sairaanhoitopiiri että maamme toiseksi merkittävin kuntatyönantaja. Yli 500 000 potilasta vuosittain hoitavan organisaation pääosin sanelemalla tuottamat potilaskertomusmäärät ovat valtavat. Suuren sanelumäärän vuoksi HUSissa haluttiin ottaa selvää nykyaikaisen puheentunnistuksen mahdollisuuksista yhdessä pitkäaikaisen kumppanin CGI:n kanssa. Jo pilotissa palvelun todettiin tuottavan erinomaisia tuloksia – säästöä ajassa ja rahassa, tehokkaampia työnkulkuja sekä parempia työntekijä- ja asiakaskokemuksia. Tekoälyn ansiosta sovellus kehittyy jatkuvasti, oppien jopa käyttäjänsä puhetavan.

HUS kilpailutti  puheentunnistusratkaisun kokonaispalveluna vuonna 2017. CGI voitti kilpailutuksen laadukkaan toimituskyvyn omaavana toimijana. Suomen ensimmäinen älykäs puheentunnistuspalvelu erikoissairaanhoidon kliinisessä toiminnassa otettiin käyttöön loppuvuodesta 2018 Peijaksen sairaalassa Vantaalla.

Arvioni mukaan jokaisesta noin 400 päivittäisestä sanelusta säästyy aikaa keskimäärin 15 minuuttia.

- Johannes Salminen, tietohallinnon kehittämispäällikkö ja vastuualuejohtaja, HUS

Turvallisesti eteenpäin

CGI:n ratkaisu mahdollistaa kaksi erityyppistä tapaa puheentunnistukseen. Näistä niin sanotussa edustatunnistuksessa saneltu teksti tunnistetaan ja tarjotaan reaaliaikaisesti sanelijansa tarkistettavaksi. Taustatunnistuksessa sanelijan puheesta muodostettu teksti välitetään tekstinkäsittelijälle, jonka tehtäväksi jää ainoastaan oikoluku ennen kuin teksti tallennetaan potilastietojärjestelmään. Peijaksessa hyödynnetään aluksi taustatunnistusta, ja edustatunnistukseen siirrytään vaiheittain alkuvuodesta 2019.

– Terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijöinä tahdomme kokeilla HUSilla rohkeasti uutta. Puheentunnistuksen mahdollisuudet ovat lupaavat. Arvioni mukaan jokaisesta noin 400 päivittäisestä sanelusta säästyy aikaa keskimäärin 15 minuuttia. Koska olemme vasta alkumetreillä ja kyse on ainoastaan osasta yhden sairaalamme henkilökuntaa, odotusarvo koko organisaatiolle on merkittävä – puhumattakaan siitä, että koneäly tehostaa prosessia jatkuvasti, toteaa HUSin tietohallinnon kehittämispäällikkö ja vastuualuejohtaja Johannes Salminen.

Sanojensa mittaista palvelua

CGI:n puheentunnistuksen kokonaispalveluun sisältyvät tarvittavat ohjelmistot, laitteet ja palvelut sekä niiden tuki, ylläpito ja jatkokehitys. Jokaiselle käyttäjälle luodaan henkilökohtainen ääni- ja kielimalli, joita kehittynyt keinoäly jalostaa jatkuvasti. Palvelun käyttäjät voivat olla varmoja sekä datansa yksityisyydestä että tietoturvan laadusta niin omien kuin potilastietojenkin osalta. Palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös uusien sanastojen muodostuessa haastavaan Suomen kieleen.

– CGI:n toimittama teknologia toimii ja tuottaa laadukasta tekstiä. Olen tyytyväinen saamaani palveluun, ja tiukoistakin paikoista on selvitty. Rohkaisen alamme toimijoita tutustumaan puheentunnistuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin heidän kanssaan, Johannes sanoo. 

Asiakashyödyt:

  • Ajan- ja rahansäästöä: taustatunnistuksella keskimäärin 15 minuutin ajansäästö yksittäistä sanelua kohti, edustatunnistuksella saneluiden läpimenoaika paranee jopa 40 prosenttia verrattuna perinteiseen prosessiin. 

  • Tekstin tuottaminen helpottuu ja nopeutuu: kädet vapautuvat muuhun työhön.

  • Työnkulku tehostuu jatkuvasti: koneäly oppii jatkuvasti uutta, tekstin laatu paranee, termit yhtenäistyvät ja inhimilliset virheet vähenevät.

  • Kokonaisprosessi nopeutuu: ratkaisun ansiosta odotusajat jäävät historiaan.

  • Työntekijä- ja asiakaskokemus paranevat: aikaa vapautuu asiakaspalveluun ja suunnitteluun, työn kuormittavuus vähenee.

Valmiina auttamaan:
Pipsa Raussi
Johtaja, asiantuntija, CGI
040 172 3469
pipsa.raussi@cgi.com