Energia, vesi ja jäte

Energia ja vesi

Mahdollistamme ylivertaisen asiakaskokemuksen

Miten energiayhtiöt vastaavat alan murrokseen ja kustannuspaineisiin? Mitä vaatimuksia datahub asettaa energia-alan eri sidosryhmille? Mitä vaikutuksia on Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehityksellä? Miten tavoitetaan asiakkaat eri kanavista uusien palveluiden markkinoimiseksi ja paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi? Miten kilpaillussa markkinassa ylipäänsä luodaan uutta liiketoimintaa?

Johtavat alan toimijat keskittyvät entistä enemmän asiakaskeskeisempään liiketoimintamalliin ja operatiivisen tehokkuuden maksimointiin. Kilpaillussa markkinassa menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja asiakkaan asettamista aidosti keskiöön. Edistykselliset teknologiat luovat jatkuvasti mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä paremman palvelun tuottamiseen. Teknologian avulla pystytään myös toteuttamaan parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

 

Kokonaisvaltaiset ratkaisut tukemaan liiketoiminnan kasvua

CGI tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita energia- ja vesitoimialoille. Meillä on laaja kokemus erilaisista energiamarkkinoista globaalisti ja olemme rakentaneet pitkäaikaisia asiakassuhteita maailman suurimpien toimijoiden kanssa. Tiiviin yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan liiketoiminnan kasvun ja menestyksen.

Kokemuksemme ja kyvykkyytemme energia- ja vesitoimialoilla:

  • Meillä on maailmanlaajuisesti yli 6000 toimialaosaajaa, Pohjoismaissa heistä työskentelee 400.
  • Teemme yhteistyöstä yli 250 asiakkaan kanssa maailmanlaajuisesti
  • Olemme suunnitelleet ja rakentaneet 11 keskitettyä energiamarkkinajärjestelmää (datahubia) eri maissa. Kaiken kaikkiaan niitä on maailmassa 17.
  • Olemme olleet tukemassa tunnettuja älyverkkoprojekteja kuten InovGrid (Portugali) ja Low Carbon (Lontoo, Iso-Britannia)
  • Renewable Management System -ratkaisumme hallitsee yli 6000 turbiinia 300 tuulipuistossa 9 maassa ja 3 eri mantereella
  • Suomessa asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiämme käyttää tällä hetkellä 70 energiayhtiötä ja 260 vesilaitosta.
  • Ranskassa ylläpidämme EDF:n ydin-, vesi-, ja lämpövoimaloiden kunnossapitojärjestelmiä
  • Autamme asiakkaitamme parantamaan asiakkuudenhallintaa ja asiakaskokemusta 
  • Tarjoamme myös ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin, tiedolla johtamiseen sekä ketterien menetelmien jalkautukseen