Digitaalinen työntekijä

Digitaalinen työntekijä

Todellinen tuottavuusloikka ponnistaa pintaa syvemmältä

Liiketoiminnan päivittäminen nykypäivään ei onnistu vain asiakasrajapinnan digikoristelulla. Myös työntekijät haastavat yrityksiä vaatimuksillaan. Kaikelta toiminnalta ja kaikilta järjestelmiltä vaaditaan nopeutta ja helppoutta.

Digitalisaation suurimmat hyödyt ja mahdollisuudet liiketoiminnalle löytyvät pintaa syvemmältä – toimintamalleista ja taustajärjestelmistä, jotka ovat käyttäjäystävällisiä, yhteydessä toisiinsa sekä ketterästi kehittyviä.

Erilaiset digitaaliset työvälineet ovat avain huomisen liiketoimintaan vain, jos ne muistetaan pitää kunnossa myös taustatoiminnoissa – niiden henkilöiden arjessa, jotka vastaavat hyvän asiakaskokemuksen ja kehittyvän liiketoiminnan käytännön rakentamisesta.

Modernit toimintamallit ja järjestelmät pitävät huolen siitä, että tieto liikkuu, on luotettavaa ja tekee kaikkien työskentelystä helppoa ja nopeaa. Olipa kyse asiakaspalvelusta, asiantuntijatehtävistä tai yrityksen johtamisesta.

Asiakkuuksien hallinta

kasvattaa merkitystään jatkuvasti. Kaikki palvelutuotanto perustuu yhä enemmän kykyyn tunnistaa ja tuntea jokainen asiakas yksilöllisesti. Kyky johtaa asiakkuuksia ja tarjota asiakkaille merkityksellisiä palveluja ei enää digitalisaation aikakaudella onnistu ilman älykkäitä CRM-ratkaisuja.

Henkilöstöhallinnon

tavoite on varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa, oikealla osaamisella, oikeaan aikaan. Hyvin toteutetut digitaaliset HR-palvelut tehostavat toimintaa, tukevat tasapuolista esimiestyötä ja luovat perustan erinomaiselle työntekijäkokemukselle.

Taloudenohjauksessa

pienillä yksityiskohdilla on suuri merkitys. Jokainen numero on kriittistä tietoa – olipa kyse myyntisaatavasta, varastokirjanpidosta tai palkanmaksusta. Taloudenohjauksen järjestelmiltä edellytetään kykyä vastaanottaa, käsitellä ja tuottaa täydellistä informaatiota.

Toiminnanohjaus

on yrityksen toiminnan sydän. Toimialan erityistarpeisiin kehitetty ERP-ratkaisu huolehtii, että ydintoiminnot rullaavat sujuvasti läpi arvoketjun ostoista aina valmiin tuotteen tai palvelun toimittamiseen loppuasiakkaalle. Siksi kaiken tiedon on oltava helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä – kenttähenkilöstön arjesta aina ylimmän johdon raportointinäkymiin asti.