Kunnat ja valtio

Kunnat ja valtio

Asiakasesimerkit

Kunnat ja valtio
CGI - Case studies
Asiakas Otsikko
Pegasos Mukana vapauttaa kotihoitajien aikaa asiakastyöhön Loviisassa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä
Valtiokonttori Valtiokonttorille räätälöidyt ratkaisut valtionlainojen hallinnointiin
HUS HUS - potilastietojärjestelmä kokonaispalveluna
Helsingin kaupunki Helsinki tehostaa kotihoitoaan mobiiliratkaisulla
Leijona Catering Oy Leijona Catering - työasemainfrastruktuuri
Väestörekisterikeskus VTJkysely - tietopalvelu yhteiskunnan perustoimintojen ytimessä
Suomen evankelis-luterilainen kirkko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietojärjestelmäuudistus
Oikeushallinto Oikeushallinnon palvelut laajentuvat verkkoon
Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenteen joukkoliikennerekisteri JORE
Helsingin seudun liikenne HSL otti käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tehosti raportointiaan
Mikkelin seutualue Mikkelin seutualue - sosiaalitoimen tietojärjestelmä
Eduskunta Eduskunta uudistaa verkkopalveluitaan ja avoimen datan rajapintoja
Opetushallitus Yliopistohaku.fi - yksi haku, monta yliopistoa
Tampereen kaupunki Tampereella joukkoliikenteen sujuvuuteen panostetaan monella eri tavalla
Oulun yliopisto Oulun yliopiston Lukkari
Helsingin Bussiliikenne Helsingin bussiliikenne johtaa herkällä kaasulla
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafille uusia sähköisen asioinnin palveluja ja lisää tehoa toimintaan
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Pegasos Mukana vapauttaa kotihoitajien aikaa asiakastyöhön Keski-Satakunnassa ja Vaasassa
Järvenpään kaupunki Pegasos Mukana –optimointi tuo lisää aikaa asiakastyöhön ja helpottaa työnjohtoa
Järvenpään kaupunki Ohjelmistorobotiikka Järvenpään sosiaali- ja terveydenhuoltoa tehostamassa
Turun kaupunki Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin: CGI kehittää tulevaisuuden kaupunkeja – Smart and Wise Turku