CGI Suomen blogi
Jukka Suuniitty

Sote-uudistus kiristää kilpailua parhaista osaajista

Sote-uudistuksen tavoitteena on paremman palvelun tuottaminen nykyistä kustannustehokkaammin. Palveluntuottajille uudistus tarkoittaa uusia mahdollisuuksia ja kiristyvää kilpailua – paitsi asiakkaista myös parhaista osaajista. Työvuorosuunnittelusta tulee kilpailukykytekijä ja kustannussäästöjen tuottaja.

Kun palvelun tarjoajien määrä kasvaa, lisääntyy myös kilpailu osaavimmista tekijöistä. Tämä kilpailu on jo nyt nähtävissä kasvukeskuksissa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on todettu, että työajat ovat eräs keskeisimmistä työelämän, ja siten myös palvelun, laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Työvuorosuunnittelun avulla ohjataan palveluorganisaation keskeisen kustannuserän, henkilöstön, optimointia. Jo prosentin säästö henkilöstökuluissa tarkoittaa keskikokoisen sote-organisaation kohdalla miljoonia euroja vuositasolla.

Työvuorosuunnittelun merkitys erottumistekijänä ja toiminnan tehostajana korostuu, kun työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihinsa. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu luo positiivista työnantajamielikuvaa ja auttaa kilpailussa parhaista osaajista. Työterveyslaitoksen tutkimustulosten mukaan mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin vähensi neljän vuoden seurannassa naisten sairauspoissaoloja noin 50 %.  Kustannus-hyöty-vaikutus on siis erittäin merkittävä.

Palvelujen, laadun ja tuottavuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kehittäminen samaan aikaan ei ole helppoa. Mutta se on mahdollista.

Miten työvuorosuunnittelu sitten valjastetaan kilpailuetutekijäksi käytännössä?

Ergonomisesti ja yhteisöllisesti suunnitelluilla työvuoroilla voidaan säädellä työn kuormittavuutta ja työstressiä sekä tukea työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Sopivat työaikajärjestelyt helpottavat myös osatyökykyisten työhön osallistumista ja ovat keskeisiä yksilöllisiä perusteita työntekijöiden pohtiessa mahdollista eläkkeelle siirtymistä ja ylipäätään työelämään osallistumista.

Kyky kilpailla parhaista osaajista ja saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä edellyttää viimeisimmän tutkimustiedon tuntemusta, osaavaa prosessisuunnittelua ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä.


Tutustu myös

Blog moderation guidelines and term of use