CGI Suomen blogi
Kari Natunen

Robotisaation polku on valmis

Valtiovarainministeriö on oikealla asialla. Sen tuore raportti ”Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet" toteaa, että robottien hyödyntäminen ja digitalisaatio ohjaavat kehitystä seuraavan vuosikymmenen ajan useilla eri alueilla. Tähän on helppo yhtyä.

CGI tekee vuosittain kansainvälisen kyselyn siitä,

  • mitä asioita asiakkaat pitävät tärkeinä pitkällä jänteellä,
  • mitä trendejä asiakkaat joutuvat ottamaan huomioon ja
  • mitä he pyrkivät saamaan aikaan teknologian mahdollistamilla keinoilla.

Puolet haastatelluista on liiketoimintapäättäjiä ja puolet ICT-päättäjiä. Kysely kattaa kaikki toimialat.

Strategiakyselyjen vastauksissa korostuu tällä hetkellä kaksi megatrendiä:

  1. Normaaliin tuotantotoimintaan ja yrityksen tai organisaation perustoimintojen kustannuksia pyritään samaan alas.
  2. Digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin pyritään siirtämään kehityspanoksia.

 

Automatisaatio ja robotisaatio ovat mielenkiintoisia alueita sekä kustannusten alentamisen että uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Organisaatiot pystyvät saavuttamaan merkittäviä säästöjä teknologian avulla. Ohjelmistorobotit voivat hoitaa toistuvia työtehtäviä ja fyysiset robotit tuotannon automatisointia.

 

openPalvelu- ja ohjelmistorobotiikka nousee jatkossa keskeiseksi tuottavuuden parannuskeinoksi.close

Digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -raportti on samoilla linjoilla. Palvelu- ja ohjelmistorobotiikka nousee jatkossa keskeiseksi tuottavuuden parannuskeinoksi. Työn teettäminen ulkomailla vähenee kun se voidaan hoitaa kotimaassa robottien avulla. Samalla automatiikan käyttö luo työpaikkoja esimerkiksi Suomeen.

Automatisaatio ja robotisaatio luovat uusia mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan tai perinteisten toimintatapojen kehittämiseen. Ne myös mahdollistavat digitalisaation hyödyntämistä kokonaan useilla toimialoilla. 3D-tulostaminen on yksi uusi merkittävä mahdollisuus.

ohjelmistorobotiikka

Valtionhallinto on kehityksessä kiitettävästi mukana. Valtioneuvoston periaatepäätös automatisaatiosta ja robotisaatiosta tuo esille useita tavoitteita. Niiden toteutuminen kuitenkin edellyttää

  • alan koulutusmahdollisuuksien parantamista,
  • yhteistyöverkostojen rakentamista,
  • valtion rahoitusmahdollisuuksien ohjaamista erityisesti näiden kärkialueiden kehittämiseen ja
  • muutosta estävien säädösten purkamista.

Vasta näiden jälkeen voidaan tehostaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa uusien tuotteiden, järjestelmien ja palvelujen saamiseksi globaaleille markkinoille.

Raportti esittelee myös toimia, joilla robotiikkaa ja älykästä automaatiota edistetään kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tämä on erittäin tärkeä näkökulma. Valtio pystyy omilla hankkeillaan kiihdyttämään kehitystä ja tuomaan toimijoita yhteen.

Proof-of-Value -tyyppiset kokeiluhankkeet ovat erittäin kannatettavia. Niiden avulla saadaan testattua ratkaisuja nopeasti ja tehokkaasti. Hallinnonalojen käytännön mahdollisuudet kokeilukulttuuriin ja sen myötä robotisaation ja automatisaation hyötyihin tulisi varmistaa osana toimenpidekokonaisuutta.

Yhteistyöverkosto tarvitsee jäseniä ja rahoitusta. Julkisen hallinnon ministeriöiden ja suurien kuntien tulisi olla mukana verkostoissa tuomassa esille hankkeita mutta myös tukemassa lainsäädäntöön liittyvää kehitystä. Julkinen hallinto pysyy paremmin ajan tasalla tarpeista, kun se on itsekin mukana edistämässä hankkeita. Näin saadaan kolmikanta-yhteistyö toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ekosysteemissä on tärkeää saada yhdistettyä teollisuuden, julkisen hallinnon ja ICT-yritysten toiminnot. Samoin veturiyritykset ovat tärkeitä koostamaan ekosysteemejä.

CGI:llä on halua ja valmiuksia toimia merkittävässä roolissa tällaisissa ekosysteemeissä. Pystymme tuomaan globaalin yrityksen kompentenssit mukaan hankkeisiin erityisesti itse robotiikan alueella mutta myös Big Datan ja analytiikan, tietoturvan, ketterän kehityksen ja tietojärjestelmien integroinnin alueilla.

Kirjoittaja toimii johtajana CGI:n hyvinvoinnin toimialalla. Ohjelmistorobotiikka on tällä hetkellä nopeimmin kasvavia teknologian hyödyntämisalueita julkishallinnon toimialalla.

 


  

Tutustu myös

Blog moderation guidelines and term of use