CGI Suomen blogi
Jukka Suuniitty

Miten työntekijätehokkuutta kasvatetaan inhimillisellä johtamisella?

Työn tehostamisen historia on pitkälti työn osittamisen ja automatisoinnin historiaa. Liian usein unohtuu, miten helposti kuormituksen ja palautumisen hallinnalla sekä työvuorosuunnitteluun osallistamisella voidaan parantaa työtehoa sekä säästää miljoonia euroja.

Yhden noin 43 000 euroa vuositasolla ansainneen henkilön ennenaikaisen eläkkeen kuntoutustuesta aiheutuneesta varhemaksusta kertyy työnantajalle 121 504 euron kustannus. Yksi kolmen vuoden varhaiseläke maksaa työnantajalle noin 120 000 euroa. Yksi työuupumuksen takia sairastettu sairausloma (6 viikkoa, 30 htp) maksaa työnantajalle 7 500 euroa.

Melko kallista. Ja liian usein ihan turhaan.

Organisaatioiden ja työpaikkojen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen kestävällä tavalla edellyttää pitkän aikavälin kuormitus- ja kustannustekijöiden huomiointia.

 

openOsallistava työvuorosuunnittelu yhdistettynä tietoisuuden kasvuun näkyy nopeasti sairaslomien, ennenaikaisten eläköitymisten ja henkilöstövaihtuvuuden vähentymisenä.close

Työterveyslaitos on tutkinut jo vuosia kuormituksen ja palautumisajan vaikutusta ihmisen suorituskykyyn ja jaksamiseen. Tutkimusten pohjalta on tunnistettu erilaisia tekijöitä, jotka huomioimalla voidaan vaikuttaa jaksamiseen ja siten suorituskykyyn merkittävästi.

Olennaista on kiinnittää henkilöstön huomio omaan työkykyyn ja sen ylläpitoon. Lisäämällä tietoisuutta kuormittumiseen ja palautumiseen vaikuttavista tekijöistä osallistetaan henkilöstö kantamaan oma vastuunsa toimintakyvyn ylläpidosta. Tietoisuudesta seuraa toimintaa, joka tuottaa äärimmäisen kovia tuloksia.

Myös organisaatioiden toimintaa on muutettava. Työntekijöille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osallistava työvuorosuunnittelu yhdistettynä tietoisuuden kasvuun näkyy nopeasti sairaslomien, ennenaikaisten eläköitymisten ja henkilöstövaihtuvuuden vähentymisenä.

Se, mikä näyttää inhimilliseltä työvuorosuunnittelulta, saattaakin olla kovin juttu, mitä esimies ja johto voivat oman organisaationsa tuottavuudelle tehdä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Talouselämä-lehdessä 29.4.2016 otsikolla Työhön saadaan tehoa inhimillisellä johtamisella

Blog moderation guidelines and term of use