CGI Suomen blogi
Mari Rajamaa

Miten johtamiseen saadaan lisää tehoa HR:n avulla?

Tiukassa taloustilanteessa on erityisen tärkeää, että henkilöstö toimii johdon määrittämän strategian ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Silti monet organisaatiot ovat luopumassa perinteisistä kehityskeskusteluista, koska pitävät niitä tehottomina ja työkaluja vaikeina käyttää. Esimiehet haluavat keskittyä esimiestyöhön, eivät työkalujen käytön opiskeluun.

Tämän seurauksena HR-henkilöstön on vaikea saada tietoa, millaisia kehitystarpeita organisaatiossa kaivataan. Esimerkiksi koulutustapahtumien suunnittelusta tulee hakuammuntaa. Ja vaikka kehityskeskusteluja pidetään, mutta ilman asianmukaisia prosesseja ja niitä tukevia työkaluja, tieto kehityskeskusteluissa sovituista kehittämistoimenpiteitä ei tavoita kaikkia asianosaisia. Myös työntekijät turhautuvat, jos kehityskeskusteluilla ei ole heidän mielestään vaikutusta.

Mikä neuvoksi?

Tehokas johtaminen edellyttää, että tavoiteasetanta on helppoa ja tavoitteet voidaan johtaa organisaation tavoitteista. Johdon asettamien tavoitteiden toteutumista halutaan seurata, ja tavoitteiden hyvästä toteuttamisesta halutaan palkita.

Siksi myös HR-työkalujen on oltava helppokäyttöisiä.

Työskentelemme kovien vaatimusten ja aikapaineen alla. Meillä ei ole aikaa hukata monimutkaisiin prosesseihin tai vaikeaselkoisiin järjestelmiin. On tärkeää, että työkalut voi ottaa helposti käyttöön pienin koulutuspanostuksin.
Ongelmien korjaamiseen ja ehkäisemiseen on viime aikoina tullut uusia ratkaisuja; pilvipalveluna tuotettavia osaamisen hallinnan ja suorituksen johtamisen järjestelmiä, jotka kaikki sanovat vastaavansa edellä esittämiini haasteisiin.

Yksi esimerkki tällaisesta on SAP Success Factors -työkalu, jonka hyödyntämiseen olen itse perehtynyt.

Jos edellä kuvatut ongelmat kuulostavat tutuilta, ota rohkeasti yhteyttä. Katsotaan yhdessä, miten saamme kehityskeskustelut organisaatiossanne rullaamaan kivuttomasti ja tehokkaasti.

Käytännöistä ja työkaluista, jotka auttavat tuottavuuden edistämisessä ja innovaatioiden muuttamisessa menestykseksi HR:lle keskustellaan CGI:n HR-seminaarissa 2.9.2015.

Blog moderation guidelines and term of use