CGI Liiketoiminnan kehittäminen blogi

Liiketoimintaa kiihdyttävään innovaation tarvitaan idea. Mistä löytyy riittävän tuoreita, rohkeita ja toteuttamiskelpoisia ajatuksia kokeilujen perustaksi? Lue lisää...

Hidastaako IT liiketoiminnan kehityksen tahtia? Repiikö yrityksesi IT-vastaava hiuksiaan eri järjestelmien räätälöinnin, integraatioiden, ylläpidon ja päivitysten kanssa? Kun IT:n tuskan lisäksi muutosjohtajan korviin alkaa kantautua soraääniä järjestelmien kankeuden vaikutuksista niin myyntiin, talouteen kuin asiakaspalveluunkin, on selkeästi muutoksen aika.   Miksi reagointi ei riitä? Lue lisää...

Koko ihmiskunnan historia on vahvasti toiminut erilaisten sopimusta ympärillä. Ovat sopimukset sitten koskeneet yhteistyötä, taloudellisia järjestelyjä tai esimerkiksi uskontoja, itse sopimus on aina nähty tarpeelliseksi jopa pakolliseksi. Aina olemme pyrkineet ennalta päättämään tulevaisuutemme, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Mitä lähemmäksi olemme tulleet nykyaikaamme sitä isompi tarve on tullut tehdä tarkempia ja yhä kauas kantoisempia sopimuksia ja näitä tukevia suunnitelmia. Lue lisää...

Pages