CGI:n asiantuntija

Koko kylä kasvattaa – myös työhyvinvointia

Työhyvinvointi ja sen johtaminen voidaan nostaa uudelle tasolle ennakoivan analytiikan avulla. Se vaatii kuitenkin koko ekosysteemin yhteispeliä.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työkyvyttömyysriskin hallinta ovat monitahoisia haasteita. Jotta opimme ymmärtämään ja tehokkaasti johtamaan näitä ilmiöitä, tarvitsemme erinomaisia data-analyytikkoja ja paljon dataa eri toimijoilta, jotka toimivat aiheen parissa.

Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen vaatii myös koko ekosysteemin yhteispeliä. Tämän haasteen äärellä ovat luonnollisesti niin työnantajat, työterveys kuin työeläkeyhtiötkin. Myös Kela ja työtapaturmayhtiöt keräävät dataa, jota yhdistellessämme voisimme ymmärtää kokonaiskuvan ja erilaiset syys-seuraussuhteet paremmin. Aihe kiinnostaa myös tutkijoita ja esimerkiksi työterveyslaitos tekee jatkuvasti uraauurtavaa tutkimusta aiheen parissa.

 

Varhainen välittäminen alkaa usein myöhässä

Koko ekosysteemin yhteisenä tavoitteena on ylläpitää työhyvinvointia – varmistaa, että henkilöstö voi hyvin ja on sitoutunut työhönsä. Riskitekijät työhyvinvoinnille tulee tunnistaa, ja niihin pitää tarttua ennen kuin niistä kasvaa työkyky- tai jopa työkyvyttömyysriskejä.

Tyypillisesti varhaisen välittämisen prosessit alkavat, kun henkilöllä on toistuvia poissaoloja. Tässä vaiheessa ongelmat ovat jo usein aika pitkällä ja niiden ratkaiseminen on haasteellista. Mutta miten löydämme meille herätteet, joilla pääsemme kiinni haasteisiin varhain? Tai opimme ennakoimaan ja jopa estämään ne?

Yhtenä käytännön esimerkkinä voi toimia tapaus, jossa syrjäytysmisvaarassa olevia nuoria pyrittiin tunnistamaan ennakoivalla analytiikalla. CGI:n Lead Analyst Elina Jeskanen osallistui viime keväänä kolme viikkoa kestävälle maankoodauskurssille, jossa valittujen ammattilaisten tavoitteena oli selvittää, miten dataa voidaan hyödyntää ehkäisemään koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä.

”Tavoitteessa onnistuttiin hienosti! Kehittämämme sovellus perustuu algoritmiin, joka tunnistaa koulun keskeyttämistä ennustavia tekijöitä. Kehitimme myös prototyypin, joka näytti, millaista informaatiota, herätteitä ja työkaluja voitaisiin tuottaa datalla ja analytiikalla eri päätöksenteon tasoille (valtio, kunta, koulu, opettaja). Näin opittaisiin tunnistamaan syrjäytyviä”, Elina kertoo.

Samoja metodeja voitaisiin hyödyntää myös työkykyriskien tunnistamisessa ja työhyvinvoinnin johtamisessa. Meidän pitäisi päästä kiinni ennakoiviin merkkeihin, jotta ongelmiin voitaisi puuttua jo ennen poissaolojen putkea tai vakavaa diagnoosia.

 

openMeidän pitäisi päästä kiinni ennakoiviin merkkeihin, jotta ongelmiin voitaisi puuttua jo ennen poissaolojen putkea tai vakavaa diagnoosia.close

 

Työhyvinvoinnin johtaminen ei ole pehmoilua

HR-data on usein erittäin fragmentoitunutta ja näin siitä on haastavaa tehdä analyysiä. Kuitenkin analysoimalla ja yhdistämällä monipuolisesti dataa eri lähteistä saamme käyttöömme monimutkaisia ennakoivia mittareita ja löydämme yllättäviäkin syy-seuraussuhteita:

  • Miten henkilöstömme pärjää muutoksessa?
  • Onko ylitöillä ja tapaturmilla yhteyttä toisiinsa?
  • Onko yötyö kuormittavampaa, jos olet yksin?
  • Ovatko ilmiöt erilaisia eri tehtävissä, entä liiketoiminnoissa?
  • Miten henkilöstötyytyväisyys ja 360-arviot korreloivat poissaolojen kanssa?
  • Mitä löytyy pitkien sairaspoissaolojen takaa?
  • Kuinka aikaisin voisimme tunnistaa työkyvttömyysriskin?

Analytiikka tukee laadukasta johtamista. Laadukas työhyvinvoinnin johtaminen näkyy työntekijälle hyvänä esimiestyönä, erittäin varhaisena välittämisenä. Kun ymmärrämme ilmiöt, niin voimme tehdä parempia herätteitä esimiehelle. Juuri analytiikka mahdollistaa laadukkaammat herätteet: esimies saa herätteen siitä, milloin on oikea aika tarttua asioihin.

Mikään työnantaja ei ole identtinen. Ne ovat omanlaisia yhdistelmiä strategiaa, perustehtävää, johtamista ja henkilöstöä. Täten myös ennakoivat mittarit ovat todennäköisesti erilaisia.

 

Analytiikka haltuun saman tien!

Sairaspoissaolot, osittainen työkyvyttömyys ja varhainen työkyvyttömyyseläke ovat satojentuhansien, jopa miljoonien eurojen kustannuksia työnantajille. Laadukkaan johtamisen perusteita on ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys. On korkea aika hyödyntää pitkälle vietyä analytiikkaa työhyvinvoinnin johtamisessa.

Mutta miten voimme viedä työhyvinvoinnin johtamista yhdessä eteenpäin ekosysteeminä?

Haastan meidät kaikki yhteistyöhön tämän aiheen tiimoilta. Ensin tarvitaan tahtotila toimia yhdessä ja saattaa työhyvinvointianalytiikka uudelle tasolle. Meidän täytyy kaikkien tukea erilaisia työnantajia heidän matkallaan kohti parempaa työhyvinvoinnin johtamista.

Mitä paremmin saamme sovittua yhteisiä pelisääntöjä, luotua prosesseja ja jaettua osaamista toistemme kanssa, sitä nopeammin pääsemme asiassa eteenpäin.

Oletko mukana talkoissa? Ilmoittaudu mukaan Digitaalinen HR -akatemian analytiikka aiheiseen webinaariin! Webinaari pidetään 23.5.2018 klo 9–9.30 ja se on ladattavissa myös jälkikäteen. 

 

Blogin on kirjoittanut Carita Poussa toimiessaan CGI:llä HR- ja ajanhallintaratkaisujen johtajana.

Blog moderation guidelines and term of use