CGI Suomen blogi

Tilastojen valossa suurin osa poliisin saamista hälytyksistä eivät ole kriittisiä hätätapauksia. Vuonna 2017* poliisi kutsuttiin ratkaisemaan ongelmatilanteita miljoona kertaa pelkästään Suomessa. Vain 7 prosenttia näistä tapauksista vaati välitöntä reagointia, ja poliisi oli paikalla keskimäärin kymmenessä minuutissa. Tapauksista suurin osa, 93 prosenttia, eivät olleet kiireellisiä, jolloin poliisilla kesti 20 minuuttia tai kauemmin saapua paikalle. Lue lisää...

Työvuorosuunnittelu, joka huomioi työaikojen kuormittavuutta vähentää myös työstressiä, tukee työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Onnistuneen vuorosuunnittelun varmistamiseksi CGI:llä on tehty ja tehdään aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa. Lue lisää...

Joudutko työssäsi tekemään toistuvasti samaa päättelyä? Osaatko varmasti ottaa huomioon kaikki päätökseen liittyvät seikat? Yhä useammassa tapauksessa voisit jo nyt jättää rutiininomaisen päättelyn tekoälyapulaisen tehtäväksi, jolloin sinulle jäisi aikaa ja voimavaroja laadukkaampien päätösten tekemiseen. Hyvin toteutettu tukiäly perustelee sinulle tekemänsä päättelyprosessin sekä avaa tiedot, jotka johtivat tähän tulokseen. Saatat itsekin oppia aiheesta jotain uutta. Lue lisää...

Pages

Subscribe to RSS - blogs