Mika Sairanen

Johtamisen murros ei tapahdu ilman digi-HR:n tukea

Digiaika vaatii uudenlaista johtajuutta

Tämä on tärkeä havainto, jonka myös Deloitte nostaa esille vuoden 2017 trendiraportissaan. Deloitten mukaan johtajuus digiaikana ei ole yhden hengen sankaritarinaa, vaan tiimityötä, jossa erilaiset johtajat täydentävät toisiaan.

Digiaika vaatii uudenlaista johtajuutta

Johtamisen murros vie katseet pois tyypillisestä linjajohdosta liiketoiminnan kasvuun. Uuden ajan johtaminen vaatii jatkuvan oppimisen, kehittymisen ja innovoinnin mahdollistamista ja eteenpäin viemistä.

Avainsana uuden ajan johtamiseen ja henkilöstöhallintoon on digitaalisuus. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja mikä on digitaalisen HR:n rooli johtamisen murroksessa?

 

Digijohtajat kehiin!

Deloitten raportin mukaan ei riitä, että johtajat tekevät asioita digitaalisesti, vaan heidän pitää olla digitaalisia. Tämä tarkoittaa sitä, että digijohtajien tulee ajatella, toimia ja reagoida uudella tavoin.

HR:ssä voidaan nimetä tekijät, joiden perusteella voidaan tunnistaa potentiaaliset digiajan johtajat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja rekrytä heidät oikeaan rooliin. HR:n tehtävä on luoda mallit ja tarjota työkalut talenttien tunnistamiseen. Digitaalinen HR mahdollistaa suoriutumisen ja potentiaalin seurannan vakioidulla tavalla. Älä kuitenkaan unohda talenttien lähdön riskin ennakointia ja toimenpiteiden suunnittelua sen varalle!

 

openDigijohtajien tulee ajatella, toimia ja reagoida uudella tavoin.close

 

 

Huomioi nuoret

Deloitten raportti nostaa esille milleniaalit, jotka kokevat monesti jäävänsä ulkopuolelle eikä heidän kykyjään saada täysin hyödynnettyä. Pelkän luokkahuonekoulutuksen sijaan y-sukupolvi kaipaa mentorointia, urapolkumalleja ja johtajuuskulttuuria.

Digitaaliset HR-järjestelmät mahdollistavat suunnittelun ja seurannan, jolla nuorten huomioimisen lisäksi varmistetaan myös organisaation osaamisen kehittyminen strategian mukaisesti. Kehityskeskustelut, osaamiskartoitukset ja perehdytykset digitaalisesti ovat nuoren asiantuntijan perusvaatimuksia ja helpottavat myös HR:n työtä liiketoiminnan tukemisessa.

 

Pahin riski on olla ottamatta riskiä

Johtamisen murroksessa mutkia on taatusti matkassa ja niiden oikaisemiselle on varattava aikaa. Silti mutkien läpiajo ovat parempi vaihtoehto kuin ei muutosta ollenkaan: ilman riskiä ei ole liiketoimintaa ja yrittämättä ei voi onnistua!

Digitalisaation ansiosta organisaation kehittämiseen vapautuu aikaa, kun rutiinien ja paperitöiden osuus vähenee. Tämä vaatii panostamista digitaalisten HR-järjestelmien ja HR-datan hyödyntämiseen. Ruutupaperille ei johdon työpöydillä ole jatkossa sijaa eikä tavoitteisiin paperien avulla päästä – ei liiketoiminnassa, ei johtamiskulttuurissa, eikä huippuosaajien kanssa.

Yksinkertaistettuna johtamisen murros ei tapahdu ilman HR:n tukea eikä nykypäivän HR voi tukea johtamisen murrosta ilman digiä!
Yrityksen HR-prosessien digitalisoiminen voi tuntua isolta urakalta. Mistä lähdetään liikkeelle ja mitä pitää huomioida, kun aletaan rakentaa digitaalista HR:ää nykyaikaisen johtamisen tueksi?

Osallistu webinaariimme Näin aloitat digitaalisen HR:n rakentamisen 12.6. klo 9–9.30, jossa käymme läpi selkeät askeleet ja oikeat kysymykset digitaalisen HR:n aloittamiseen. Webinaaritallenne on ladattavissa myös jälkikäteen.

Digiaika vaatii uudenlaista johtajuutta

Blog moderation guidelines and term of use