Tuomo Pursiainen

(Teko)älyä ohjelmistoroboteille?

Suomessa on koko maailman mittakaavassa hyvä automaatio-, analytiikka- ja tekoälyosaaminen. Meillä ollaan myös valmiita ottamaan uusia ideoita vastaan ja kokeilemaan mahdollisuuksia käytännössä. Mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaa esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla onkin valtavasti.

Älyä ohjelmistorobotiikkaan

Pääsin tutkailemaan ohjelmistorobotiikan, analytiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia sekä  vertailemaan suomalaista osaamista muuhun maailmaan, kun osallistuin viime vuoden lopulla IRPAAI:n järjestämä Automation Innovation 2017 -konferenssiin Lontoossa. Konferenssin puheenvuoroista paistoi vahva yhtenäinen näkemys, että edellä mainitut älykkään automaation muodot tulevat myös tulevaisuudessa olemaan isossa roolissa ja tukemaan toisiaan entistä enemmän.

Robottien ylivaltaan vielä aikaa

Voi olla, että sanomalla tämän ääneen olen ensimmäisenä seinää vasten, kun vallankumous alkaa, mutta sanon sen silti: ohjelmistorobotit ovat suhteellisen tyhmiä, ainakin ihmisiin verrattuna.

Useissa organisaatioissa ohjelmistoroboteilla haetaan työn tehokkuutta ja laadukkaampaa työn tekemistä. Toistuvissa rutiinitehtävissä, joissa ei vaadita lainkaan harkintaa, ne ovatkin ihmistä tuottavampia ja tekevät työnsä virheettömästi. Robottien haasteena on silti kyvyttömyys päätellä, soveltaa ja ymmärtää tietoja, joita ne käsittelevät.

“Ohjelmistorobotit ovat suhteellisen tyhmiä, ainakin ihmisiin verrattuna.”

Älykkäästä automaatiosta voidaan puhua, kun otetaan käyttöön erilaisten automaatioratkaisujen (esim. ohjelmistorobotiikan) lisäksi tekoäly-, analytiikka- ja ennustuspalveluja tai puheen-, tekstin- jai kuvantunnistusta. Ohjelmistorobotiikan yhteydessä puhutaan usein sovelletun tekoälyn ratkaisuista. Näissä hyödynnettävät tekoälypalvelut ovat suhteellisen helppoja toteuttaa, mutta ne tuovat silti merkittävää parannusta prosessien läpivientiin.

Miten ohjelmistorobottien tekemiseen voidaan tuoda lisää älyä?

1. Chatbotit prosessin käyttöliittyminä tai tietojen kerääjinä

Chatbotille voidaan opettaa palveluihin liittyvät ohjeet ja tiedot, jolloin se osaa neuvoa oikean menettelytavan. Suurin hyöty saadaan yhdistämällä chatbot ohjelmistorobottien suorittamiin prosesseihin. Chatbot voi kysyä käyttäjältä prosessin tarvitsemat tiedot ja auttaa esimerkiksi tarjoamalla taustajärjestelmien perusteella haettuja valintalistoja, joista käyttäjä voi valita oikean ratkaisun ongelmastaan riippuen. Tiedot saadaan robotille virheettömästi ja oikeassa formaatissa.

Hyvä esimerkki älykkään automaation mahdollisuuksista löytyy muuten ehkä monimutkaisistakin HR-prosesseista. Jos työntekijä haluaa pitää lomaa, toimii robotti apuna loman anomisessa ja sitä seuraavissa prosesseissa: chatbot varmistaa kertyneet lomapäivät ja kysyy esimieheltä luvan loman pitämiseen haluttuna ajankohtana. Tämän jälkeen se vielä välittää kaiken tiedon ohjelmistorobotille, joka syöttää tiedot erilaisiin HR-, palkka-, kulunvalvonta- ja puhelinvaihdejärjestelmiin.

2. Ohjelmistorobottien keräämä tieto tekoäly- ja analytiikkapalveluiden käyttöön

Yksi tapa tuoda lisää älyä robotiikkaan on välittää prosessissa kerätyt pohjatiedot tekoäly- tai analytiikkapalveluille. Roboteilla on hyvin simppeli tapa toimia: se tekee sen, mitä sille on opetettu ja sen se tekee tehokkaasti. Mutta se ei pysty muuhun. Edistynyt analytiikka, koneoppiminen ja tekoäly voivat auttaa kiertämään nämä haasteet.

Otetaan esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin käsittely. Robotti voi koostaa asiakkaaseen liittyvää tietoa, kuten henkilötunnuksen, osto- ja maksuhistorian ja ostoskorin sisällön, mahdollisesti myös luottotiedot. Nämä tiedot välitetään ennalta opetetulle analytiikkapalvelulle. Yksittäisen tapahtuman tietojen ja toteutetun mallin perusteella palvelu ennustaa todennäköisyyden luottotappioon eli siihen, että asiakas jättää ostokset maksamatta. Jos todennäköisyys tähän on riittävän pieni, antaa robotti luoton ja jos se on liian iso, hylkää robotti hakemuksen. Ihmisen päätettäväksi päätös lähtee, jos riskiä ei voida arvioida tarpeeksi korkealla todennäköisyydellä.

3. Ennusteen käynnistämä automatisoitu prosessi

CGI:n Lead Analyst Elina Jeskanen osallistui viime keväänä Maankoodauskurssille, jossa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyrittiin tunnistamaan ennakoivalla analytiikalla.  Sovellukseen voitaisiin liittää automatisoituja prosesseja, joissa aloitettaisiin tarvittavat toimenpiteet. Samalla tarvittavat viranomaiset ja sidosryhmät saisivat tiedon, kun algoritmi tunnistaa riskitapauksen.

Vastaavaa analytiikkaa voidaan hyödyntää myös työhyvinvoinnin kasvattamiseen. HR:n keräämää dataa analysoimalla voidaan ennustaa mahdollisia työkykyriskejä ja johtaa työhyvinvointia.

Näiden tapausten lisäksi voidaan analysoida sensorien keräämää dataa ja ennustaa esimerkiksi todennäköinen tuotannon katkeaminen vaikkapa laitteen rikkoutumisen takia. Kun ennuste on riittävän luotettava, on todennäköisesti edullisempaa pysäyttää tuotanto hallitusti ja korjata ennusteen mukainen ongelma, kuin antaa laitteen rikkoutua yllättäen.

Useissa organisaatioissa pyritään tunnistamaan myös asiakaspoistumaan liittyviä tekijöitä. Jos voidaan ennustaa tuleva poistuma, pystytään myös ehkäisevät toimet käynnistämään riittävän ajoissa.

Ihmisälyä tarvitaan jatkossakin

Osa palvelupyynnöistä ja päätöksistä jää edelleen ihmisten käsiteltäväksi, mutta tehokkaalla automaatiolla ja analytiikalla työtä voidaan saada mielekkäämmäksi. Kun ohjelmistorobotit ja tekoälypalvelut hoitavat rutiinitapaukset tai keräävät tarvittavat tiedot valmiiksi päätöksentekoa varten, jää ihmisille aikaa keskittyä haastavampiin tapauksiin tai henkilökohtaiseen palveluun.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää älykkään automaation mahdollisuuksista.

Tuomo Pursiainen on digitaalisen työntekijäkokemuksen ja älykkään automaation asiantuntija. Tuomoon saat yhteyden tuomo.pursiainen@cgi.com.

Julkaisemme pian #uusibisnes-videosarjan, jossa jaamme tuoreita ja raikkaita ideoita liiketoiminnan kehittämiseen muun muassa tekoälyn, robotiikan ja uuden teknologian avulla. Tilaa videosarja maksutta sähköpostiisi ja saat uudet ideat itsellesi ensimmäisenä!

 

Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että ilmoittamiasi tietoja (”tiedot”) käsitellään CGI Suomi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin mukaisesti. Jos haluat kieltää tietojesi tallentamisen suoramarkkinointirekisteriin, lähetä viesti info.nalli.fi@cgi.com.

Tutustu myös:

Blog moderation guidelines and term of use