Tiedolla johtaminen

Ohjelmistorobotiikka

Automatisoi rutiinityöt robotin hoidettavaksi

Ohjelmistorobotiikka on kustannustehokas tapa automatisoida tehtäviä, joille ovat tyypillistä suuret volyymit ja toistuvat rutiinit. Esimerkiksi tietojen syöttäminen tai tarkistaminen eri järjestelmien välillä, vaihtelevien häiriötilanteiden hallinta sekä vakioitujen päätösten tekeminen ovat tehtäviä, joita voidaan automatisoida helposti.

Ohjelmistorobotti on ”virtuaalinen työntekijä” - ohjelma, joka käyttää tietokonetta ihmisen apuna tai tilalla ympäri vuorokauden. Näin mahdollistetaan ihmisten keskittyminen ydinosaamiseensa ja vältytään inhimillisiltä virheiltä. Robotti ohjeistetaan työskentelemään tiettyjen sääntöjen mukaisesti erilaisten sovellusten käyttäjänä.

Ohjelmistorobotti on otettavissa käyttöön nopeasti ja matalin kustannuksin verrattuna esimerkiksi järeisiin järjestelmien integraatioprojekteihin.

CGI:n ohjelmistorobotiikka-palvelussa hyödynnetään prosessien analysointia: analyytikkomme perehtyvät yrityksen prosesseihin, tunnistavat niiden pullonkaulat, arvioivat soveltuvimmat ratkaisut toiminnan automaatioasteen nostamiseen sekä huolehtivat ohjelmistorobottien käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt:

  • Työvoiman tarve rutiinitehtävissä vähenee -> kustannussäästöt
  • Prosessien läpimenoaika nopeutuu
  • Asiakaspalvelu paranee, kun työntekijät voivat keskittyä asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin palveluihin
  • Vältytään inhimillisiltä virheiltä 
  • Asiakastyytyväisyys paranee tasalaatuisen ja nopean palvelun ansiosta
  • Työtyytyväisyys kasvaa, kun työntekijät voivat keskittyä rutiinitöitä mielekkäämpiin tehtäviin
  • Ohjelmistorobotti työskentelee 24/7

Hyödynnämme ohjelmistorobotiikan palveluissamme teknologiariippumattomasti alan yleisimpiä ohjelmistoja, kuten BluePrism, UIPath, Automation Anywhere, Thoughtonomy ja Celaton.