Esineiden Internet | CGI.fi
 
Tiedolla johtaminen

Internet of Things & Services (IoT)

Yhdistä laitteet, palvelut ja tietovirrat tuottamaan lisäarvoa

Internetiin liitetyissä laitteissa on paljon potentiaalia ja merkittävä markkinamahdollisuus. IoT on jo käytännössä arkipäivää, mutta miten siihen pitäisi suhtautua ja miten sen tuomat mahdollisuudet voi kääntää konkreettiseksi liiketoimintaeduksi?

Yhdistämällä yrityksen eri tuotannontekijät – esineet, laitteet, tilat, ihmiset ja prosessit – verkkoon on mahdollista ymmärtää liiketoimintaa paremmin. Tietoa rikastamalla ja hyödyntämällä analytiikkaa päästään nopeampaan ja tarkempaan päätöksentekoon sekä ennakoitavuuteen. Tämä avaa tietä aivan uudenlaiselle tuottavuudelle ja antaa mahdollisuuden käyttää tietoa liiketoiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen.

Datan arvo teollisuuden arvoketjussa
Kuva: Datan arvo teollisuuden arvoketjussa tyypillisesti

Digitalisoidaan yrityksenne liiketoimintaa yhdessä

Näemme IoT:n ennen muuta datan arvon kautta, mutta kokonaisuus koostuu lisäksi teknologisista ja liiketoiminnallisista ratkaisuista. Lähtökohtana ei ole niinkään se, miten tietoa saadaan kerättyä vaan se, miksi tietoa kerätään ja miten tietoa voi ja pitäisi liiketoiminnassa hyödyntää.

Ratkaisuitamme IoT:n hyödyntämiseen:

Datan arvo ja hyödyntäminen

Miten liikkeelle?

Tutustu blogiin, josta saat vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen IoT:ia hyödyntäen.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä, miten yrityksenne voi ja kannattaa hyödyntää IoT:ia ja sen tuomia mahdollisuuksia!