Tiedolla johtaminen (BI) | CGI.fi
 
Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen (BI)

Oikea tieto oikeassa paikassa

Tiedon määrä kasvaa ja tieto muuttuu joka päivä, jolloin sen hallittavuus on entistä kriittisempää. Analytiikan rooli korostuu, sillä tietovirrasta on kyettävä seulomaan olennaiset asiat hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen ja toisaalta helpottamaan päätöksentekoa. Loppujen lopuksi kyse on yksinkertaisista asioista: reaaliaikainen oikea tieto vähentää työn päällekkäisyyttä, säästää kustannuksissa ja antaa organisaatiostasi luotettavan kuvan suhteessa asiakkaisiisi ja yhteistyökumppaneihisi. 

Tarvitset tämän päivän ja tulevaisuuden päätöksenteossa usein nopeaa reagointia. Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen (BI) tarvitsevat tuekseen ratkaisuja, jotka auttavat sinua pysymään askeleen edellä nykyhetkeä ja kilpailijoitasi. BI-ratkaisuilla voit kerätä organisaatiostasi mitä moninaisinta tietoa, mikä lopulta palvelee tuottavuuden seurantaa ja kannattavuuden analysointia.

Toimiva BI-ratkaisu tehostaa liiketoimintaasi

  • Tuotettu tieto on helposti tulkittavissa ja yhteismitallista
  • Ajantasainen tieto antaa kattavan kokonaiskuvan yrityksesi tilanteesta
  • Automatisoitu tiedon keruu vapauttaa väkeäsi tuottavampaan työhön
  • Raportoinnin sykli lyhenee 
  • Syntyy kokonaisnäkemys tiedon laadusta
  • Toiminnan läpinäkyvyys paranee

CGI toimittaa kokonaisvaltaiset tietojohtamisen palvelut

CGI:n tiedolla johtamisen kehysmalli (Business Intelligence Framework) on menestysresepti, jolla saat tiedon hyötykäyttöön. Yrityksemme palveluksessa on yli 4000 liiketoimintatiedon ja tiedonhallinnan ammattilaista. Asiantuntijamme tekevät yhteistyötä kaikkia aloja edustavien asiakkaiden kanssa ympäri maailman auttaen heitä kohtaamaan liiketoimintatietoon liittyvät haasteet ja saamaan kilpailuetua.

Tarjoamme laajan asiantuntemuksen myös BI-osaamiskeskuksen (BICC) perustamiseen, jolloin voit hallita ja ohjata BI-toiminnon kehittämistä tehokkaammin. Osaamiskeskusmalli on uudentyyppinen lähestymistapa BI-tiedon hakemiseen, analysointiin ja jalostamiseen kohdennettuun tarpeeseen. Toimintojen yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen ja tietojohtamisen laadun tehostaminen heijastuu koko liiketoimintaan.

IT-palveluyrityksenä CGI hoitaa järjestelmäkehityksen alusta loppuun ja tarjoaa asiakkailleen kaikki BI-palvelut, mukaan lukien konsultoinnin, tärkeimpien toimittajien sovellusten integroinnin, hallitut palvelut, pilvipalvelut ja palvelukeskuksiin sijoitetut palvelut. Valjastamme organisaatiosi liiketoiminta- ja asiakastiedon tehostamaan toimintojasi, parantamaan asiakasyhteyksiäsi ja asiakaspalveluasi sekä kehittämään kilpailukykyäsi.

Laaja tuntemuksemme BI-teknologioista auttaa oikean toteutustavan valinnassa. Integrointi- ja toimialaosaamisellemme on kysyntää, kun eri järjestelmistä kerätään liiketoimintatietoa.

Big Data Analytics Factory