Jaa
Aineistot
Asiakasesimerkit

V10 Toiminnanohjausjärjestelmä Caverionin eri liiketoimintojen haasteisiin

Asiakkaan haasteet

 • Sisäinen tehokkuus ja yhtenäiset toimintatavat
 • Omien eri järjestelmien yhtenäistäminen
 • Projektiohjautuvan toiminnan tehostaminen
 • Keskitetty hankinta projekteihin
 • Sähköinen liiketoiminta (hankinta /myynti)

Ratkaisumme

 • Valmis integroitu V10-kokonaisratkaisu
 • Myynti
 • Osto
 • Materiaalihallinto
 • Tuotannonohjaus
 • Projektinhallinta
 • Integraatiot muihin järjestelmiin

openV10 mahdollisti hankintojen automatisoinnin. Hankinnat tehdään keskitetysti ilman manuaalisia saapumiskirjauksia ja laskun tarkastuksia. Tämä tuo huomattavia kustannussäästöjä.close

–  Kari Hartikainen, Kehityspäällikkö, Caverion Industria Oy

Toteutuneet hyödyt

 • Yhteistyö eri liiketoimintaryhmien välillä helpottui
 • Kustannustehokkuus, esimerkiksi  keskitetyt hankinnat
 • Hankintojen automatisointi
 • Läpinäkyvyys

Miksi CGI?

V10 vastasi monimuotoisen liiketoiminnan tarpeita. Hyvä ja pitkä yhteistyö sekä CGI:n palvelualttius.